EN

aggravation {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Under mirtazapine treatment, development or aggravation of anxiety and insomnia has been reported.
W czasie leczenia mirtazapiną raportowano pojawienie się po raz pierwszy lub pogorszenie niepokoju i bezsenności.
2. Brytyjski angielski, slang
aggravation (też: aggro, difficulties, problems, trouble, troubles)
volume_up
kłopoty {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "aggravation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englished can experience increase in blood pressure or aggravation of existing hypertension.
en U pacjentów leczonych produktem Dynepo może wystąpić podwyższenie ciśnienia krwi lub
Englishangioneurotic oedema, pruritus, rash vesicular, urticaria, aggravation of psoriasis
obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka nie znana pęcherzykowa, pokrzywka, nasilenie łuszczycy
EnglishHypertriglyceridemia and aggravation of hypertriglyceridemia, sometimes severe, have been observed.
Obserwowano wystąpienie lub zwiększenie hipertrójglicerydemii, czasami ciężkie.
Englishori Hypertriglyceridemia and aggravation of hypertriglyceridemia, sometimes severe, have been observed.
Obserwowano wystąpienie lub zwiększenie hipertrójglicerydemii, czasami ciężkie.
Englishs ori Hypertriglyceridemia and aggravation of hypertriglyceridemia, sometimes severe, have been observed.
Obserwowano wystąpienie lub zwiększenie hipertrójglicerydemii, czasami ciężkie.
EnglishHypertriglyceridemia and aggravation of hypertriglyceridemia, sometimes severe, have been observed.
Obserwowano, czasami ciężką, hipertrójglicerydemię lub jej nasilenie.
EnglishPatients on Dynepo therapy can experience increase in blood pressure or aggravation of existing hypertension.
en U pacjentów leczonych produktem Dynepo może wystąpić podwyższenie ciśnienia krwi lub
EnglishUnder mirtazapine treatment, development or aggravation of anxiety and insomnia has been reported.
W czasie leczenia mirtazapiną raportowano pojawienie się po raz pierwszy lub pogorszenie niepokoju i bezsenności.
EnglishConstipation, eructation, gastritis, stomatitis, vomiting, aggravation of gastrointestinal inflammation
śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, nasilenie zapalenia w obrębie przewodu pokarmowego
EnglishData are too limited to exclude the possibility of renal toxicity or aggravation of renal impairment.
Dane są zbyt ograniczone, aby wykluczyć możliwość występowania działania toksycznego nerki lub nasilenia zaburzenia czynności nerek.
EnglishData are too limited to exclude the possibility of renal toxicity or aggravation of renal impairment.
Dane są zbyt ograniczone, aby wykluczyć możliwość występowania działania toksycznego na nerki lub nasilenia zaburzenia czynności nerek.
EnglishThe most frequent adverse reaction is an increase in blood pressure or aggravation of existing hypertension.
Najczęstszym działaniem niepożądanym jest zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi lub nasilenie istniejącego nadciśnienia tętniczego.
EnglishScientific findings show that nuclear energy does not produce CO2 and that it minimises the aggravation of climate change.
Wyniki badań naukowych obecnie wykazują, że energia jądrowa nie wytwarza CO2 i że minimalizuje pogłębianie się zmian klimatycznych.
EnglishHigher doses were associated with aggravation and delayed healing of skin infections, an effect probably associated with COX-2 inhibition.
Większe dawki związane były z nasileniem i przedłużonym gojeniem zakażeń skóry, działaniem prawdopodobnie mającym związek z hamowaniem COX- 2.
EnglishMoreover, effective anti-epileptic therapy must not be interrupted, since the aggravation of the illness is detrimental to both the mother and the foetus.
Ponadto nie wolno przerywać skutecznego leczenia przeciwpadaczkowego, gdyż zaostrzenie choroby jest szkodliwe dla matki i płodu.
EnglishThe most frequent adverse reaction during treatment with epoetin alfa is a dose-dependent increase in blood pressure or aggravation of existing hypertension.
Najczęstszym działaniem niepożądanym podczas leczenia epoetyną alfa jest zależne od dawki zwiększenie ciśnienia tętniczego lub nasilenie istniejącego nadciśnienia.
EnglishMoreover, effective anti-epileptic therapy must not be interrupted, since the aggravation of the illness is detrimental to both the mother and the foetus.
Co więcej, nie można przerywać skutecznego leczenia przeciwpadaczkowego, ponieważ zaostrzenie przebiegu klinicznego choroby jest niekorzystne zarówno dla matki, jak i dla płodu.
EnglishThere have been post-marketing reports of leukopenia, thrombocytopenia or pancytopenia, or aggravation of these cytopenias in patients treated with EXJADE.
Po wprowadzeniu do obrotu u pacjentów leczonych produktem leczniczym EXJADE zgłaszano przypadki leukopenii, małopłytkowości lub pancytopenii, lub zaostrzenie istniejących cytopenii.
EnglishVery rare: tendinitis (in particular of the Achilles tendon), partial or total tendon ruptures (in particular of the Achilles tendon), aggravation of the symptoms of myasthenia.
Bardzo rzadko: zapalenie ścięgien (zwłaszcza ścięgna Achillesa), częściowe lub całkowite zerwanie ścięgien (zwłaszcza ścięgna Ac hillesa), nasilenie objawów miastenii.
EnglishIn isolated cases, an aggravation of soft tissue infections has been described in connection with the use of NSAIDs and in nonclinical studies with Dynastat (see section 5.3).
Zaobserwowano odosobnione przypadki zaostrzeń zakażeń tkanek miękkich towarzyszące stosowaniu NLPZ oraz produktu Dynastat (dane z badań przedklinicznych) (patrz punkt 5. 3).

Synonimy (angielski) dla "aggravation":

aggravation
aggravating
aggravated
English