EN

aggravated {przymiotnik}

volume_up
1. Prawo
aggravated

Przykłady użycia - "aggravated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishCommon: diarrhoea, dry mouth, constipation, nausea aggravated, upper abdominal pain
Częste: biegunka, suchość ust, zaparcie, nasilenie nudności, ból w górnej części brzucha
EnglishDyskinesia, Parkinsonism aggravated Dizziness, dystonia, hyperkinesia
Dyskinezy Nasilenie choroby Parkinsona, zawroty głowy, dystonia, hiperkineza
EnglishAsthma (incl. aggravated) Epistaxis Gastrointestinal disorder Very Common:
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często
EnglishDyskinesia, Parkinsonism aggravated Dizziness, dystonia, hyperkinesia
dyskinezy, nasilenie parkinsonizmu zawroty głowy, dystonia, hiperkineza
EnglishVision blurred Tachycardia Hypertension(incl. aggravated) Hypotension Haemorrhage
Zamazane widzenie Częstoskurcz Nadciśnienie (w tym nasilenie)
EnglishAn erythema caused by radiation therapy may be aggravated by hydroxycarbamide.
Hydroksymocznik może zaostrzać rumień wywołany radioterapią.
EnglishCardiac failure aggravated, arrhythmia, syncope, bradycardia, cyanosis, palpitation Rare:
Nasilenie niewydolności serca, arytmia, omdlenia, bradykardia, sinica, kołatania serca Rzadko:
Englishblood creatinine increased, blood urea increased, renal failure aggravated
duszność Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenia żołądka i jelit
EnglishParkinsonism aggravated, dizziness, dystonia, hyperkinesia
Dyskinezy Nasilenie choroby Parkinsona, zawroty głowy, dystonia, hiperkineza
EnglishAsthenia, face oedema, pain, condition aggravated, rigors, tooth disorder, taste perversion
Astenia, obrzęk twarzy, ból, pogorszenie stanu ogólnego, dreszcze, choroby zębów, zaburzenia smaku
EnglishHowever, it is also aggravated by the actions of criminal gangs.
Niemniej jednak sytuację pogarszają działania gangów przestępczych.
EnglishHypothyroidism§, hyperthyroidism§ Diabetes, aggravated diabetes
ia Jadłowstręt Bardzo często: len Hipokalcemia, odwodnienie, hiperurykemia, pragnienie Często:
EnglishThat is akin to aggravated theft or at the very least to expropriation without compensation.
Ten proceder można niemalże uznać za kradzież, a w najlepszym razie za wywłaszczenie bez odszkodowania.
EnglishThis global crisis is aggravated by a crisis of European integration.
Kryzys europejskiej integracji zaostrza kryzys globalny.
EnglishAlopecia, pruritus*, skin dry*, rash*, sweating increased Psoriasis (new or aggravated)§, rash maculopapular, rash
na Łysienie, świąd *, suchość skóry *, wysypka *, zwiększona Bardzo często: potliwość
EnglishAlopecia, pruritus*, skin dry*, rash*, sweating increased Psoriasis (new or aggravated)§, rash maculopapular, rash
Łysienie, świąd *, suchość skóry *, wysypka *, zwiększona Bardzo często: potliwość oz
EnglishIn addition, the effects of these natural hazards can be aggravated, notably by land movements and tsunamis.
Skutki tych zagrożeń naturalnych mogą w dodatku pogorszyć przede wszystkim ruchy terenu i tsunami.
EnglishIt was a dual response to the aggravated crisis, which had turned into a systemic challenge to the euro.
Była to podwójna odpowiedź na pogłębiający się kryzys, który przeistoczył się w systemowe wyzwanie dla euro.
EnglishIt is aggravated by price volatility, and price volatility is a consequence of the financialisation of the global economy.
Sytuację pogarszają wahania cen, które są konsekwencją ufinansowienia światowej gospodarki.
EnglishPsoriasis (new or aggravated)§, rash maculopapular, rash erythematous, eczema, erythema, skin disorder
Łuszczyca (nowo zdiagnozowana lub nasilenie objawów)§, Często: wysypka grudkowo- plamkowa, wysypka toczniowa, op

Synonimy (angielski) dla "aggravated":

aggravated
English
aggravating
aggravation