EN

ages {liczba mnoga}

volume_up
ages (też: centuries)
volume_up
wieki {niemęskoos.}
(ET) Colleagues, through the ages the Olympic movement has striven for a better world.
Przez wieki ruch olimpijski walczył o lepszy świat..
This is clearly not a work for the ages.
To na pewno nie jest dzieło na wieki.
Więc, to są "Mroczne Wieki".

Przykłady użycia - "ages" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe murder rate in Europe has dropped by a factor of 30 since the Middle Ages.
Liczba morderstw w Europie zmalała o współczynnik rzędu 30 od Średniowiecza.
EnglishIn Estonia this number is even higher, 31% (between the ages of 6 and 14).
W Estonii odsetek takich osób jest jeszcze wyższy i wynosi 31% (w wieku 6-14 lat).
EnglishIt is rape, and rape is without exception a crime in all ages and all cultures.
To gwałt, a gwałt zawsze jest zbrodnią, niezależnie od czasów i kultury.
EnglishIt was concluded that the product is well tolerated by horses of different ages.
Wykazano, że produkt jest dobrze tolerowany przez konie w różnym wieku.
EnglishHere's somebody, what they did as they went through cognitive training at ages seven and 11.
Jest ktoś, kto również przeszedł terapię poznawczą pomiędzy 7, a 11 rokiem życia.
EnglishReFacto AF can be used in patients of all ages, including newborns.
Preparat ReFacto AF można stosować u pacjentów w każdym wieku, w tym u noworodków.
EnglishKuvan may be used in children of all ages with HPA due to BH4 deficiency.
Preparat Kuvan może być stosowany u dzieci w każdym wieku z HPA wywołaną niedoborem BH4.
English(ET) Colleagues, through the ages the Olympic movement has striven for a better world.
(Estonia) Koledzy! Przez wieki ruch olimpijski walczył o lepszy świat..
EnglishMoreover, women of all ages often care for young and elderly dependents.
Co więcej, kobiety w każdym wieku często opiekują się młodymi i starymi osobami zależnymi.
EnglishI would like to mention some statistics: 21 people between the ages of 15 to 24 are unemployed.
Chciałabym przywołać statystyki: 21 osób w wieku od 15 do 24 lat jest bezrobotnych.
EnglishIt takes this worm two days to age as much as the normal worm ages in one day.
Temu nicieniowi zabiera dwa dni, by postarzeć się jak zwykły niecien starzeje się w jeden dzień.
EnglishI would remind the House that the Turks first seized this province from Serbia in the Middle Ages.
Przypomnę, że w średniowieczu Turcy po raz pierwszy odebrali tę prowincję Serbii.
EnglishRomania is unfortunately returning to the darkness of the Middle Ages, to barbarity.
Rumunia wraca niestety do mroków średniowiecza, do barbarzyństwa.
EnglishIt provides an image of a country which is living in an Islamic Middle Ages.
Ukazuje nam to obraz kraju, który żyje w islamskim średniowieczu.
EnglishAt the most productive ages, from 25-34, unemployment is 14.6%.
Mamy 14,6 % bezrobotnych w wieku najbardziej produkcyjnym, czyli od 25 do 34 roku życia.
EnglishInstead, the national pensionable ages should be observed.
Powinniśmy natomiast przyjrzeć się krajowym przepisom dotyczącym wieku emerytalnego.
EnglishThe scientific world throughout the ages has always been comprised predominantly of men.
W branży naukowej od lat zawsze dominowali głównie mężczyźni.
EnglishYou walk through the space, a voice reads the names, ages and place of birth of the children.
Przechodząc przez komnatę, słuchasz głosu czytającego imiona, wiek i miejsce urodzenia dzieci.
EnglishIt is a pity that most of the population of Central Asia will probably have gone to sleep ages ago.
Szkoda, że większa część populacji Azji Środkowej prawdopodobnie zasnęła wiele lat temu.
EnglishThey still do what they've done for ages, their enemies long gone.
Wciąż żyją tak samo jak dawniej, choć ich wrogowie dawno zniknęli.