EN

agents {liczba mnoga}

volume_up
agents (też: handlers)
These intermediaries or financial agents must also provide the information that you referred to.
Tacy pośrednicy lub agenci finansowi muszą również udzielać informacji, o których pani mówiła.
Surely CIA agents cannot be given carte blanche to do whatever they want?
Czyż nieprawdą jest, że agenci CIA nie mają wolnej ręki, jeżeli chodzi o sposoby wykonywania swoich obowiązków?

Przykłady użycia - "agents" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPharmacotherapeutic group: Ocular Vascular Disorder Agents, ATC Code S01LA03.
Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach naczyniowych oka, kod ATC:
EnglishYou can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.
W jednym wpisie można podać wiele wierszy Disallow i wiele wierszy User-agent.
EnglishIn Italy, for example, two agents from the financial police were even murdered.
Na przykład we Włoszech dwaj funkcjonariusze policji finansowej zostali zamordowani.
Englishpatients undergoing major surgery or during anaesthesia with agents that produce
pacjentów poddawanych dużym zabiegom operacyjnym lub znieczulanych środkami
EnglishBeta-blockers may increase the hypoglycaemic effect of antidiabetic agents.
Beta- blokery mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych.
EnglishTelmisartan may increase the hypotensive effect of other antihypertensive agents.
Telmisartan może nasilać działanie hipotensyjne innych leków przeciwnadciśnieniowych.
EnglishDo not infuse Replagal concomitantly in the same intravenous line with other agents.
Nie podawać preparatu Replagal z innymi lekami przez ten sam dostęp dożylny.
EnglishPosaconazole SP belongs to a group of medicines called triazole antifungal agents.
Posaconazole SP należy do grupy triazolowych związków przeciwgrzybiczych.
Englishge improvements in HbA1c compared with patients treated with oral agents alone.
EXUBERA w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami doustnymi, pozwoliło uzyskać większą du
EnglishAmphiphilic agents Temsirolimus has been associated with phospholipidosis in rats.
Substancje amfifilne Temsyrolimus był powiązany z wystąpieniem fosfolipidozy u szczurów.
English− Kaletra may interact with erectile dysfunction agents (eg, sildenafil and tadalafil).
Możliwe są interakcje leku Kaletra z lekami stosowanymi w zaburzeniach erekcji (np.
EnglishThe use of agents such as physostigmine can assist in reversing such symptoms.
Zastosowanie takich środków, jak fizostygmina może być pomocne w zniesieniu tych objawów.
EnglishIntravascular administration of iodinated contrast agents (see section 4.4)
donaczyniowe stosowanie jodowych środków kontrastowych (patrz punkt 4. 4).
EnglishTherefore, the role of travel agents should be regulated much more precisely.
Dlatego rola biura podróży powinna być bardziej szczegółowo uregulowana.
EnglishIt will not protect against other infectious agents that can cause ear infections.
Nie zabezpiecza przed zakażeniami ucha które mogą być spowodowane przez inne dronoustroje.
EnglishThese agents include desirudin, fibrinolytic agents, GP IIb/ IIIa receptor antagonists, na
Do tych środków zalicza się takie jak: dezyrudin, środki fibrynolityczne, t le
EnglishProactive management of diarrhoea with anti-diarrhoeal agents is important.
Istotne jest wczesne zastosowanie leków przeciwbiegunkowych w celu opanowania biegunki.
EnglishThereby, increasing the risk of serious arrhythmias from these agents.
W wyniku tego zwiększenie ryzyka poważnych arytmii wywoływanych przez te leki.
EnglishAbraxane should not be used in combination with other anticancer agents.
Leku Abraxane nie należy stosować w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.
EnglishEffect of bevacizumab on the pharmacokinetics of other antineoplastic agents
Wpływ bewacyzumabu na farmakokinetykę innych leków przeciwnowotworowych.

Synonimy (angielski) dla "agent":

agent
adhesive agent