"age group" po polsku

EN

"age group" - polskie tłumaczenie

EN

age group {rzeczownik}

volume_up
Our peak population age group is now about 10 to 15 years younger than in the EU-25 in general.
Nasza najliczniejsza grupa wiekowa jest obecnie około 10-15 lat młodsza niż ogółem w UE-25.
Age group Newborn infants (age 0 – 14 days)
Grupa wiekowa Noworodki (wiek 0- 14 dni)
Over recent days, we have seen that not everyone and not every age group has unrestricted access to the Internet.
Ostatnie dni pokazały, iż nie wszyscy i nie każda grupa wiekowa posiada nieograniczony dostęp do Internetu.

Przykłady użycia - "age group" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis age group may therefore require higher doses than are necessary in adults.
W tej grupie wiekowej mogą być konieczne większe dawki niż u dorosłych.
EnglishSo, it also then tells you how you do compared to your age group.
Można się również dowiedzieć, jak wyglądają własne wyniki na tle grupy wiekowej.
EnglishThere is limited experience with the use of SPRYCEL in this age group.
Dane dotyczące stosowania leku SPRYCEL w tej grupie wiekowej pacjentów są ograniczone.
EnglishPeople of this age group are still excluded too often from clinical trials.
Ludzi w tym wieku wciąż zbyt często wyklucza się z badań klinicznych.
EnglishThe experience in patients in this age group is very limited.
Doświadczenie w stosowaniu leku w tej grupie wiekowej jest bardzo ograniczone.
EnglishFor patients in this age group it is advised to use an oral suspension.
U pacjentów w tej grupie wiekowej zaleca się stosowanie preparatu w postaci zawiesiny doustnej.
EnglishBut actually many of the concepts are amenable to a much younger age group.
Ale wiele z ich zasad łatwo można przyswoić w młodszym wieku.
Englishpatients (12 per age group) will be enrolled into the study.
Do badania zostanie włączonych 24 pacjentów (12 do każdej grupy wiekowej).
EnglishIn this age group your doctor will decide on the potential benefit of its use.
Lekarz biorąc pod uwagę spodziewane korzyści zadecyduje o tym, czy zastosować lek w tej grupie wiekowej.
EnglishOur peak population age group is now about 10 to 15 years younger than in the EU-25 in general.
Nasza najliczniejsza grupa wiekowa jest obecnie około 10-15 lat młodsza niż ogółem w UE-25.
EnglishCiprofloxacin Nycomed is not indicated for other infections in this age group.
Preparat Ciprofloxacin Nycomed nie jest wskazany do leczenia innych rodzajów zakażeń w tej grupie wiekowej.
EnglishTherefore this medicine is not recommended in this age group.
Dlatego też nie zaleca się stosowania tego leku w tej grupie wiekowej.
EnglishIf you belong to this age group, please discuss the use of INTELENCE with your doctor.
Pacjenci należący do tej grupy wiekowej powinni omówić z lekarzem możliwość przyjmowania leku INTELENCE.
EnglishIf you belong to this age group please discuss with your doctor if you can use CELSENTRI.
Jeśli pacjent należy do tej grupy wiekowej należy przedyskutować stosowanie leku CELSENTRI z lekarzem.
English(For pharmacokinetic data in this age group, see section 5.2).
(Dane farmakokinetyczne dla tej grupy wiekowej, patrz punkt 5. 2.)
EnglishThe number of people in the productive age group will start to fall within no more than three or four years.
Liczba ludności w wieku produkcyjnym zacznie zmniejszać się już za trzy lub cztery lata.
EnglishChildren should not be able to purchase video games that are not intended for their age group.
Dzieci nie powinny mieć możliwości zakupu gier wideo, które nie są przeznaczone dla ich grupy wiekowej.
EnglishNo dosage adjustment within this age group is necessary.
Nie jest konieczne dostosowywanie dawki leku w tej grupie wiekowej.
EnglishMabCampath is not recommended for use in the paediatric age group.
Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci i młodzieży.
Englishtherefore, use of BYETTA is not recommended in this age group.
dlatego nie zaleca się podawania leku w tej grupie wiekowej.

"age groupings" - polskie tłumaczenie

age groupings
Polish
  • grupy wiekowe
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "age group":

age group

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "age group"

age rzeczownik
group rzeczownik
group przymiotnik
to group czasownik
age limit rzeczownik
age of majority rzeczownik
age range rzeczownik