"age difference" po polsku

EN

"age difference" - polskie tłumaczenie

EN

age difference {rzeczownik}

volume_up
age difference (też: age gap)

Przykłady użycia - "age difference" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn clinical studies there was no age-related difference in the efficacy or safety profiles of alendronate.
W badaniach klinicznych nie stwierdzono zależnej od wieku różnicy skuteczności lub bezpieczeństwa stosowania alendronianu.
EnglishIn clinical trials there was no age-related difference with regard to efficacy or safety profiles of alendronate.
W czasie badań klinicznych w profilach skuteczności lub bezpieczeństwa alendronianu nie wystąpiły różnice wynikające z wieku.
EnglishFinland has demonstrated and proven that aggressive intervention at an early age does make a difference, and that is very much to be welcomed.
Finlandia wykazała i udowodniła, że zdecydowana interwencja w młodym wieku rzeczywiście czyni różnicę, co należy przyjąć z dużym zadowoleniem.
EnglishThe clinical relevance of this age-related difference is remote, as the risk/ benefit assessment determined in the target population is favourable.
Kliniczne znaczenie tej związanej z wiekiem różnicy jest niewielkie, ponieważ ocena ryzyka w stosunku do korzyści określona w populacji pacjentów jest korzystna.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "age difference"

difference rzeczownik
age rzeczownik
to make a difference czasownik
to tell the difference czasownik
age group rzeczownik
Polish
age limit rzeczownik
age of majority rzeczownik
age range rzeczownik
to difference czasownik
age hardening rzeczownik