"against all odds" po polsku

EN

"against all odds" - polskie tłumaczenie

EN

against all odds {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "against all odds" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI have deep respect for small enterprises which, against all odds, try to survive.
Mam głęboki szacunek dla małych przedsiębiorstw, które wbrew wszelkim przeciwnościom starają się przetrwać.
Englishagainst all odds
EnglishI returned to Singapore and, in 1990, performed Asia's first successful cadaveric liver transplant procedure, but against all odds.
Wróciłam do Singapuru i w r. 1990 przeprowadziłam pierwszą w Azji udaną operację przeszczepu wątroby od osoby zmarłej, wbrew wszelkim prognozom.
EnglishBut it shows you Africans, and particularly African women, who against all odds have developed businesses, some of them world-class.
Ale pokazuje ono mieszkańców Afryki, a szczególnie kobiety mieszkające w Afryce, które wbrew oczekiwaniom były w stanie rozwinąć firmy, niektóre z nich na poziomie światowym.
EnglishHowever, the fact is that we managed to hold this summit, as we say in Portugal, 'against wind and sea', or in other words against all odds.
Niemniej jednak faktem jest, że udało nam się przeprowadzić ten szczyt, jak mówimy w Portugalii "wbrew wichrom i morzu”, czyli innymi słowy wbrew wszelkim przewidywaniom.
EnglishThis is something that happened without foreign investment, without government aid, and actually, it happened against all odds, in one of the most difficult moments in Nigerian economy.
Bez udziału żadnego inwestora zagranicznego, bez pomocy ze strony rządu, właściwie wbrew wszelkim przeciwnościom podczas jednego z najtrudniejszych okresów w gospodarce Nigerii.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "against all odds"

odds rzeczownik
against przyimek
against przysłówek
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik