EN

afterwards {przysłówek}

volume_up
Afterwards, the group chairmen made additions to the policy rules.
Jednak potem przewodniczący grup zaczęli uzupełniać zasady tej polityki.
Bread of falsehood is sweet to a man; But afterwards his mouth shall be filled with gravel.
Smaczny jest drugiemu chleb kłamstwa; ale potem piaskiem napełnione będą usta jego.
Everyone can then blame each other afterwards.
Wtedy wszyscy mogliby potem obarczać się wzajemnie odpowiedzialnością.
afterwards (też: afterward, down the road)
I would just like to ask if this could be checked afterwards by experts.
Chciałbym tylko zapytać się, czy eksperci mogliby to później sprawdzić.
The systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
Ryzyko systemowe staje się widoczne dopiero później, gdy kryzys już wybuchł.
Please bear with us, but I am sure the speech can be read afterwards on the web.
Prosimy o wyrozumiałość, ale na pewno wystąpienie będzie później dostępne w Internecie.
Afterwards, close monitoring of the vital parameters should be performed.
Następnie należy ściśle kontrolować parametry życiowe pacjenta.
Normally, the debate is interrupted for Question Time and then continued afterwards.
Zwykle debatę przerywa się, jest czas na turę pytań, a następnie debatę się wznawia.
Afterwards, your doctor will monitor your vision on a monthly basis.
Następnie lekarz będzie kontrolował wzrok pacjenta w odstępach comiesięcznych.

Przykłady użycia - "afterwards" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPlease bear with us, but I am sure the speech can be read afterwards on the web.
Prosimy o wyrozumiałość, ale na pewno wystąpienie będzie później dostępne w Internecie.
EnglishNormally, the debate is interrupted for Question Time and then continued afterwards.
Zwykle debatę przerywa się, jest czas na turę pytań, a następnie debatę się wznawia.
EnglishI found out afterwards, after I left, under a big fight, the World Bank.
Później mogłem tego dokonać, gdy odszedłem po wielkiej walce z Banku Światowego.
EnglishThe systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
Ryzyko systemowe staje się widoczne dopiero później, gdy kryzys już wybuchł.
EnglishA little over a year afterwards, they voted by a two-thirds majority in favour.
A trochę ponad rok później 75% większość opowiedziała się za traktatem.
EnglishThat is the line that we will pursue in the vote afterwards as well.
To jest linia postępowania, jaką będziemy podążać także w późniejszym głosowaniu.
EnglishObviously, what took place in the Council afterwards is slightly different.
Oczywiście wydarzenia, do których doszło następnie w Radzie, miały zgoła inny charakter.
EnglishAfterwards gynaecological examination should be repeated at least once a year.
Badanie ginekologiczne powinno się powtórzyć co najmniej raz w roku.
EnglishAfterwards, your doctor will monitor your vision on a monthly basis.
Następnie lekarz będzie kontrolował wzrok pacjenta w odstępach comiesięcznych.
EnglishBread of falsehood is sweet to a man; But afterwards his mouth shall be filled with gravel.
Smaczny jest drugiemu chleb kłamstwa; ale potem piaskiem napełnione będą usta jego.
EnglishIf you have this reaction, be sure to rinse your mouth thoroughly afterwards.
W przypadku wystąpienia takiej reakcji należy dokładnie wypłukać jamę ustną po zwymiotowaniu.
EnglishThen, a few years afterwards, using permacultural strategies, we green that part of the desert.
Po kilku latach, używając strategii permakultury, zazielenimy tę część pustyni.
EnglishI would just like to ask if this could be checked afterwards by experts.
Chciałbym tylko zapytać się, czy eksperci mogliby to później sprawdzić.
EnglishAfterwards, the players met with repression, and they were held in forced labour camps.
Sportowców spotkały po tym występie represje. Przetrzymywano ich w obozach pracy przymusowej.
EnglishIn 1945 all that remained of the nerve centre was a bomb site that afterwards faded into obscurity.
Po roku 1945 ten zniszczony przez bomby teren był przez pewien czas zapomniany.
English(Laughter) But afterwards she was kind enough to demonstrate on a bench outside.
(Śmiech) Pokazała mi swój talent na ławce przed restauracją.
EnglishIn a recession we must prepare for the time afterwards and for new markets.
Podczas recesji musimy przygotować się na okres po jej zakończeniu i na powstanie nowych rynków.
EnglishAfterwards, the group chairmen made additions to the policy rules.
Jednak potem przewodniczący grup zaczęli uzupełniać zasady tej polityki.
EnglishAfterwards, close monitoring of the vital parameters should be performed.
Następnie należy ściśle kontrolować parametry życiowe pacjenta.
EnglishBut help was on the way, and shortly afterwards a car arrived from the Swiss Embassy.
Lecz pomoc rzeczywiście była w drodze i krótko po tym przyjechał samochód ze szwajcarskiej ambasady.

Synonimy (angielski) dla "afterwards":

afterwards
afterward