"afterthought" po polsku

EN

"afterthought" - polskie tłumaczenie

EN

afterthought {rzeczownik}

volume_up
It even sounds rather condescending, as if the man was the first creation and women were a mere afterthought.
Brzmi to nawet dosyć protekcjonalnie, jak gdyby mężczyzna był pierwszym dziełem Boga, a kobieta powstała dopiero po namyśle.

Przykłady użycia - "afterthought" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAs an afterthought it says that we shall resolve the problem in a forum.
W ramach refleksji wyraża stanowisko, że powinniśmy rozwiązać ten problem na forum.
EnglishThe wiki was introduced so others could make suggestions on edits -- as almost an afterthought, a back room.
System wiki, wprowadzony, aby inni mogli sugerować poprawki, był tylko zakulisowym dodatkiem.
EnglishIt even sounds rather condescending, as if the man was the first creation and women were a mere afterthought.
Brzmi to nawet dosyć protekcjonalnie, jak gdyby mężczyzna był pierwszym dziełem Boga, a kobieta powstała dopiero po namyśle.
EnglishOrganisations that choose to deploy Unified Communications solutions often treat headsets as an afterthought.
Organizacje, które decydują się na wdrożenie rozwiązań Unified Communications, w wielu przypadkach traktują zestawy słuchawkowe jako swego rodzaju dodatek.
EnglishBaroness Ashton was chosen through a back-room deal among Europe's socialist parties, an afterthought by the British Prime Minister.
Baronessa Ashton została wybrana w drodze tajnego porozumienia partii socjalistycznych Europy, w machinalnym odruchu premiera Wielkiej Brytanii.
EnglishNow, as an afterthought, we are told that the Russians will provide the helicopters - not only that, but Russia wishes to participate in the mission.
Teraz, dopiero później, powiedziano nam, że Rosjanie zapewnią helikoptery - i nie tylko to, ale także powiedziano, że Rosja chce wziąć udział w misji.

Synonimy (angielski) dla "afterthought":

afterthought