"after meal" po polsku

EN

"after meal" - polskie tłumaczenie

volume_up
after meal {przysł.}
EN

after meal {przysłówek}

volume_up
after meal

Przykłady użycia - "after meal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn two of the studies, lansoprazole (formulation) was given immediately after a meal.
W dwóch z tych badań lanzoprazol (preparat) był podawany bezpośrednio po posiłku.
EnglishVFEND tablets must be taken at least one hour before or one hour after a meal.
Tabletki Vfend przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku.
EnglishThese hormones are released after a meal and stimulate the pancreas to produce insulin.
Hormony te są uwalniane po posiłku i stymulują trzustkę do wytwarzania insuliny.
EnglishVFEND suspension must be taken at least one hour before or two hours after a meal.
Zawiesinę Vfend przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.
EnglishXeloda tablets should be swallowed with water within 30 minutes after a meal.
Tabletki produktu Xeloda powinny być połykane i popijane wodą w ciągu 30 minut po posiłku.
EnglishThe injection should be carried out shortly before or after a meal or snack.
Wstrzyknięcie należy wykonywać na krótko przed posiłkiem lub przekąską.
EnglishInject INCRELEX just under your/your child’s skin shortly before or after a meal or snack.
INCRELEX należy wstrzykiwać tuż pod skórę przed lub po posiłku lub przekąsce.
EnglishThe recommended dose of Intelence is two tablets twice a day taken after a meal.
Zalecaną dawką preparatu Intelence są dwie tabletki przyjmowane dwa razy dziennie po posiłku.
EnglishExercise taken immediately after a meal may increase the risk of hypoglycaemia.
Ćwiczenia wykonywane bezpośrednio po posiłku mogą zwiększyć prawdopodobieństwo hipoglikemii.
EnglishApidra should be given up to 15 minutes before or just after a meal.
Preparat Apidra należy podawać do 15 minut przed posiłkiem albo tuż po posiłku.
EnglishTake your suspension at least one hour before, or two hours after a meal.
Zawiesinę należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.
EnglishIt can be taken immediately before, during a meal or up to one hour after a meal.
Należy ją przyjąć bezpośrednio przed posiłkiem, w czasie lub w ciągu godziny po spożyciu posiłku.
EnglishWhen necessary, NovoMix 50 can be given soon after start of a meal.
W razie potrzeby, NovoMix 50 mo e by podany zaraz po rozpocz ciu posiłku.
EnglishYour capsules may be taken with food or after a meal or on an empty stomach.
Kapsułki można przyjmować z jedzeniem, po posiłku lub na czczo.
EnglishWhen necessary, NovoMix 70 can be given soon after start of a meal.
W razie potrzeby NovoMix 70 mo e by podany zaraz po rozpocz ciu posiłku.
EnglishINCRELEX should be administered shortly before or after a meal or snack.
INCRELEX należy podawać krótko przed lub po posiłku lub przekąsce.
EnglishExercise taken immediately after a meal may increase the risk of hypoglycaemia.
Ćwiczenia fizyczne wykonywane bezpośrednio po posiłku mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii.
EnglishWhen necessary, NovoRapid may be given soon after the meal, instead of before the meal.
Jeśli to konieczne, NovoRapid może być podany bezpośrednio po posiłku, zamiast przed posiłkiem.
EnglishThey may be taken with food or after a meal or on an empty stomach.
Kapsułki można zażywać z posiłkiem, po posiłku lub na pusty żołądek.
EnglishOptimum absorption occurs when Cefuroximaxetil is taken shortly after a meal (50-60 %).
Wchłanianie jest optymalne, gdy aksetyl cefuroksymu przyjmowany jest wkrótce po posiłku (50- 60 %).

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "after meal"

meal rzeczownik
after przyimek
Polish
after przysłówek
Polish
corn meal rzeczownik
buffet meal rzeczownik
evening meal rzeczownik
Polish
to have a meal czasownik
after party rzeczownik
Polish
after all partykuła
Polish
after all spójnik
Polish
traditional meal rzeczownik
potluck meal rzeczownik
midday meal rzeczownik
Polish
after the event przysłówek