"after eating" po polsku

EN

"after eating" - polskie tłumaczenie

EN

after eating

volume_up
if you experience frequent abdominal pain, particularly after eating or taking EXJADE.
jeśli u pacjenta często występuje ból brzucha, zwłaszcza po jedzeniu lub zażyciu leku EXJADE.
Given the slow absorption, OSSEOR should be taken at bedtime, preferably at least two hours after eating (see sections 4.5 and 5.2).
Aby zapewnić powolną absorpcję, produkt OSSEOR powinien być stosowany wieczorem, przed snem, przynajmniej 2 godziny po jedzeniu (patrz punkty 4. 5 i 5. 2).
Given the slow absorption, PROTELOS should be taken at bedtime, preferably at least two hours after eating (see sections 4.5 and 5.2).
Aby zapewnić powolną absorpcję, produkt PROTELOS powinien być stosowany wieczorem, przed snem, przynajmniej 2 godziny po jedzeniu (patrz punkty 4. 5 i 5. 2).

Przykłady użycia - "after eating" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor some patients, Stalevo may not be well absorbed if it is taken with, or shortly after eating
U niektórych pacjentów lek Stalevo może być źle wchłaniany, jeżeli przyjmuje się go
Englishif you experience frequent abdominal pain, particularly after eating or taking EXJADE.
jeśli u pacjenta często występuje ból brzucha, zwłaszcza po jedzeniu lub zażyciu leku EXJADE.
EnglishIt is not recommended that you take Sonata with or immediately after eating a large meal as it may work more slowly.
Nie zaleca się przyjmowania leku Sonata podczas lub bezpośrednio po spożyciu obfitego posiłku, gdyż działanie leku może ulec opóźnieniu.
EnglishIt is not recommended that you take Zerene with or immediately after eating a large meal as it may work more slowly.
Nie zaleca się przyjmowania leku Zerene podczas lub bezpośrednio po spożyciu obfitego posiłku, gdyż działanie leku może ulec opóźnieniu.
EnglishPatients with this rare disorder are not able to eliminate nitrogen waste, which builds up after eating protein.
Pacjenci, u których występuje to rzadkie zaburzenie, nie są w stanie wydalać produktu przemiany azotu, który ulega nagromadzeniu po spożyciu białka.
EnglishAngina is more likely to happen when the heart beats faster in situations such as exercise, emotion, exposure to the cold or after eating.
Dławica piersiowa występuje częściej przy szybszej pracy serca, na przykład po wysiłku, w emocjach, w zimnym otoczeniu lub po posiłku.
EnglishGiven the slow absorption, OSSEOR should be taken at bedtime, preferably at least two hours after eating (see sections 4.5 and 5.2).
Aby zapewnić powolną absorpcję, produkt OSSEOR powinien być stosowany wieczorem, przed snem, przynajmniej 2 godziny po jedzeniu (patrz punkty 4. 5 i 5. 2).
EnglishGiven the slow absorption, PROTELOS should be taken at bedtime, preferably at least two hours after eating (see sections 4.5 and 5.2).
Aby zapewnić powolną absorpcję, produkt PROTELOS powinien być stosowany wieczorem, przed snem, przynajmniej 2 godziny po jedzeniu (patrz punkty 4. 5 i 5. 2).
EnglishPatients with these rare disorders lack certain liver enzymes and are therefore not able to get rid of nitrogen waste, which builds up after eating protein.
U pacjentów z tymi rzadkimi zaburzeniami występuje brak pewnych enzymów wątrobowych i dlatego nie są oni zdolni do wydalania odpadów azotowych, które narastają po zjedzeniu białek.
EnglishINCRELEX should be administered shortly before or after eating, because it may have insulin-like hypoglycaemic effects and so it may decrease blood sugar levels.
INCRELEX powinien być podawany krótko przed lub po posiłku lub przekąsce, ponieważ może wywierać insulinopodobny efekt hipoglikemiczny i w ten sposób zmniejszać stężenia cukru we krwi.
EnglishVery common: nausea; vomiting; diarrhoea; an uncomfortable feeling in the stomach or belching after eating Common: wind; dry mouth; acid regurgitation Not known: inflammation of the pancreas
Bardzo często: nudności, wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku lub odbijanie po posiłku Często: wzdęcia, suchość w jamie ustnej, zarzucanie kwasu Nieznana: zapalenie trzustki

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "after eating"

eating rzeczownik
Polish
after przyimek
Polish
after przysłówek
Polish
after party rzeczownik
after all partykuła
Polish
after all spójnik
Polish
after all wykrzyknik
Polish
after all przyimek
Polish
after the event przysłówek
healthy eating rzeczownik
after that przyimek
Polish
after dark
Polish
after another
Polish
after proofreading
after twilight przysłówek
after you
Polish
after midnight przysłówek