"after another" po polsku

EN

"after another" - polskie tłumaczenie

EN

after another

volume_up

Przykłady użycia - "after another" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey will not be free and fair, but we must settle for one small step after another.
Nie będą one wolne i sprawiedliwe, ale musimy zadowolić się strategią małych kroków.
EnglishThe same countries, the same measure of inequality, one problem after another.
Takie same państwa, takie samy miary nierówności, jeden problem za drugim.
EnglishAnd after a little while another saw him, and said, Thou also art [one] of them.
A po małej chwili ujrzawszy go drugi, rzekł: I tyś jest z nich; ale Piotr rzekł: Człowiecze
Englishyou may be redirected to another site after entering such addresses into yourbrowser.
po wpisaniu tych adresów w przeglądarce może nastąpić przekierowanie do innej witryny.
EnglishThat is the reality: publishing one document after another, after another.
Taka jest rzeczywistość: publikowanie jednego dokumentu za drugim, i tak w koło Macieju.
EnglishIt's reminiscent of the description of history as "one damn thing after another," right?
Przypomina to opisywanie historii jako "jedną cholerną rzecz po drugiej".
EnglishOne after another the speakers stood up and said that they would respect the Irish people.
Mówcy wstawali, jeden po drugim, i stwierdzali, że uszanują Irlandczyków.
EnglishInstead, we are forced to invent one temporary instrument after another.
Zamiast tego, jesteśmy zmuszani do wymyślania jednego tymczasowego instrumentu za drugim.
EnglishORENCIA is used after another group of medicines called TNF blockers.
Lek ORENCIA jest stosowany po leczeniu lekami innej grupy, nazywanymi inhibitorami TNF.
EnglishOne additional patient died after study end and another one after withdrawal from the study.
Jeden pacjent zmarł po zakończeniu badania, a jeden odstąpił od badania.
English(NL) Neighbours look after one another, they support each other.
(NL) Sąsiedzi troszczą się o siebie nawzajem i udzielają sobie wsparcia.
EnglishAt home, on the other hand, their billion-forint scandals are coming to light one after another.
Natomiast w kraju jeden miliardowy skandal goni inny miliardowy skandal.
EnglishIn that case, talk to your doctor again after another 2 to 4 weeks.
Po kolejnych 2 do 4 tygodniach należy ponownie omówić z lekarzem osiągnięte efekty leczenia.
EnglishAnd the day after that, another 1,100 Americans died from smoking.
Kolejnego dnia kolejnych 1100 Amerykanów zginęło z powodu palenia.
EnglishIf you throw up less than 1 hour after taking Truvada, take another tablet.
Jeżeli w ciągu mniej niż 1 godziny od zażycia leku Truvada wystąpią wymioty należy zażyć kolejną tabletkę.
EnglishIf you throw up less than 1 hour after taking Viread, take another tablet.
Jeżeli w ciągu mniej niż 1 godziny od zażycia leku Viread wystąpią wymioty należy zażyć kolejną tabletkę.
EnglishDH: A type of juggling I actually invented, right after I saw another juggler do it.
DH: Tuż po zobaczeniu, że robi to inny żongler.
EnglishAnd one spake saying after this manner, and another saying after that manner.
A gdy mówił jeden tak, a drugi mówił inaczej,.
EnglishOn paper, we encounter one SME initiative after another.
Na papierze pojawia się jedna inicjatywa dotycząca MŚP za drugą.
EnglishI would like to read out a few quotations: 'The Heads of State and Government are inventing one agency after another.
Chciałbym tu odczytać kilka wyjątków: "Przywódcy państw i rząd wynajdują jedną agencję po drugiej.

Synonimy (angielski) dla "one after another":

one after another

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "after another"

after przyimek
Polish
after przysłówek
Polish
another przymiotnik
another zaimek
at one time or another przysłówek
one another przysłówek
after party rzeczownik
Polish
after all partykuła
Polish
one way or another
to refer to one another czasownik
to protect one another czasownik