"African-American" po polsku

EN

"African-American" - polskie tłumaczenie

EN

African-American {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "African-American" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd you tend to find topics that are almost entirely African-American conversations.
I ludzie znajdują tematy będące prawie wyłącznie rozmowami Afroamerykanów.
EnglishWe've focused in the U.S. on African-American students as well as Native American and Latino.
W USA skupiliśmy się na uczniach afroamerykańskich, indiańskich i latynoskich.
EnglishThey believe that 24 percent of American Twitter users are African-American.
Uważają, że 24 amerykańskich użytkowników Twittera to Afroamerykanie.
EnglishIt's also extremely surprising to many Americans, a heavily African-American space.
Wielu Amerykanów zaskakuje, że jest tam też mnóstwo Afroamerykanów.
EnglishThis new set of questions is: What does it mean, right now, to be African-American in America?
Brzmią one: Co oznacza dziś być Afroamerykaninem w Ameryce?
EnglishSo the public school students are about 86 percent African American.
Więc uczniowie szkół państwowych to 86 Afro-Amerykanów.
EnglishAnd he comes around the corner -- finds a group of young African-American men playing dice.
Za rogiem widzi młodych Murzynów, grających w kości.
EnglishAnd we sell nuclear reactors to all African, American and other countries and think we are clever.
A sprzedajemy reaktory jądrowe wszystkim afrykańskim, amerykańskim i innym krajom i myślimy, że jesteśmy mądrzy.
EnglishYou see people without neighbors who are African-American who were much more likely to say, "That would give me a problem."
Ludzie, bez sąsiadów Afro-Amerykanów zazwyczaj odpowiadali negatywnie.
EnglishFor the first time in the United States, a predominantly white group of voters voted for an African-American candidate for President.
Pierwszy raz w USA grupa białych wyborców wybrała Afro-Amerykanina na Prezydenta.
EnglishThe economic upturns in many Latin American and African countries are largely down to the economic rise of China.
Gospodarcze rozruchy w wielu krajach latynoamerykańskich i afrykańskich są spowodowane głównie ekonomicznym wzrostem Chin.
EnglishAnd it's interesting, when I teach my students about African American history, I tell them about slavery.
EnglishAnd then African-American folks figured out you could take a broken bottle neck, just like that -- a nice Merlot works very well.
A Afro-amerykanie odkryli, że można wziąć szyjkę od rozbitej butelki, o właśnie taką - dobre Merlot świetnie się nadaje.
EnglishPolitical changes and power struggles have undermined Nicaragua's development, as has been the case in many Latin American and African countries.
Zmiany polityczne, walka o władzę hamowały jego rozwój jak w wielu krajach Ameryki Południowej i Afryki.
EnglishAnd BMI was much more democratic in the art that it would include within its repertoire, including African American music for the first time in the repertoire.
Jako pierwsze zawarło w swym repertuarze muzykę Afroamerykanów.
EnglishIn Louisiana, about one in five white voters said, "Yes, one of the big reasons why I voted against Barack Obama is because he was an African-American."
W Louisianie około 20% białych wyborców odpowiedziało, że głosowali przeciwko Obamie bo jest Afro-Amerykaninem.
EnglishAnd by reducing malpractice litigation -- malpractice litigation is not an African problem; it's an American problem.
I postaramy się, aby ograniczyć postępowanie prawne w przypadku pomyłek lekarskich - które też nie jest problemem w Afryce, tylko tutaj, w Ameryce.
EnglishI grew up in a house that was the traditional African American home that was dominated by a matriarch, and that matriarch was my grandmother.
Dorastałem w tradycyjnym afro-amerykańskim domu, Dorastałem w tradycyjnym afro-amerykańskim domu, w którym rządziła kobieta, moja babcia.
EnglishTR: If you think about it, I think the eyeball is the same, as American or African, the problem is the same, the treatment is the same.
TR: Jeśli pomyśleć o tym, sądzę że gałka oczna jest taka sama, jak amerykańska czy afrykańska, problem jest taki sam i leczenie jest takie samo.
EnglishSo if you go to an African American Pentecostalist church in the American South and you listen to how they talk, my goodness, they talk well.
Jeśli udacie się na południe USA, do afroamerykańskiego kościoła zielonoświątkowego, i posłuchacie jak tam się przemawia... ~~~ Mój Boże! ~~~ Mówią tam świetnie.

Synonimy (angielski) dla "African-American":

African-American
African American