"afresh" po polsku

EN

"afresh" - polskie tłumaczenie

volume_up
afresh {przysł.}
EN

afresh {przysłówek}

volume_up
The results of automated analysis should always be analysed afresh manually by a specialist officer.
Wyniki analizy automatycznej powinny zawsze być ponownie przeanalizowane ręcznie przez wyspecjalizowanego funkcjonariusza.
We are seeing a 'European Constitution', democratically rejected in two Member States by a large majority of the electorate, dished up to us afresh.
Obserwujemy jak "europejska konstytucja”, odrzucona w sposób demokratyczny w dwóch państwach członkowskich znaczną większością głosów elektoratu, zostaje przedstawiona ponownie.
Today, when Haiti so desperately needs our help, we realise afresh how important it is that the European Union function efficiently.
Dziś, kiedy Haiti tak pilnie potrzebuje naszej pomocy, znowu uprzytamniamy sobie, jak ważne jest coraz sprawniejsze funkcjonowanie Unii Europejskiej.
We are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.
Nie mówimy tu o zapisywaniu czystej kartki papieru, nie zaczynamy od nowa.
Bankruptcy need not put honest entrepreneurs off starting afresh.
Upadłość firmy nie musi zniechęcać uczciwych przedsiębiorców od rozpoczęcia działalności od nowa.
That means no longer attempting to settle past accounts, but starting afresh in order to make war and dictatorship an impossibility in Europe once and for all.
Nie oznacza to już regulowania starych rachunków, ale rozpoczęcie od nowa, tak aby raz na zawsze uniemożliwić wojnę i dyktaturę w Europie.
afresh (też: again, anew, from scratch)
In a manifesto it was announced that the theatre would have to investigate its aesthetic means afresh and specify how reality could be achieved.
W ogłoszonym wtedy manifeście artyści pisali, iż teatr musi na nowo przeanalizować swoje estetyczne środki wyrazu i określić, w jaki sposób chce zbliżyć się do rzeczywistości.

Przykłady użycia - "afresh" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.
Nie mówimy tu o zapisywaniu czystej kartki papieru, nie zaczynamy od nowa.
EnglishBankruptcy need not put honest entrepreneurs off starting afresh.
Upadłość firmy nie musi zniechęcać uczciwych przedsiębiorców od rozpoczęcia działalności od nowa.
EnglishMy flesh is clothed with worms and clods of dust; My skin closeth up, and breaketh out afresh.
Obleczone jest ciało moje w robaki i w plugastwo z prochu; skóra moja popadała się, i rozsiadła się.
EnglishThe results of automated analysis should always be analysed afresh manually by a specialist officer.
Wyniki analizy automatycznej powinny zawsze być ponownie przeanalizowane ręcznie przez wyspecjalizowanego funkcjonariusza.
EnglishToday, when Haiti so desperately needs our help, we realise afresh how important it is that the European Union function efficiently.
Dziś, kiedy Haiti tak pilnie potrzebuje naszej pomocy, znowu uprzytamniamy sobie, jak ważne jest coraz sprawniejsze funkcjonowanie Unii Europejskiej.
EnglishThat means no longer attempting to settle past accounts, but starting afresh in order to make war and dictatorship an impossibility in Europe once and for all.
Nie oznacza to już regulowania starych rachunków, ale rozpoczęcie od nowa, tak aby raz na zawsze uniemożliwić wojnę i dyktaturę w Europie.
EnglishSo there's a whole series of just using your eyes, seeing things for the first time, seeing things afresh and using them as an opportunity to create new possibilities.
Wymyślił światła odblaskowe. ~~~ Jest więc cała masa przypadków, kiedy świeże spojrzenie na coś znajomego otwiera pole dla nowych możliwości.
EnglishIn a manifesto it was announced that the theatre would have to investigate its aesthetic means afresh and specify how reality could be achieved.
W ogłoszonym wtedy manifeście artyści pisali, iż teatr musi na nowo przeanalizować swoje estetyczne środki wyrazu i określić, w jaki sposób chce zbliżyć się do rzeczywistości.
EnglishWe are seeing a 'European Constitution', democratically rejected in two Member States by a large majority of the electorate, dished up to us afresh.
Obserwujemy jak "europejska konstytucja”, odrzucona w sposób demokratyczny w dwóch państwach członkowskich znaczną większością głosów elektoratu, zostaje przedstawiona ponownie.

Synonimy (angielski) dla "afresh":

afresh
English