EN

afraid {przymiotnik}

volume_up
But David could not go before it to inquire of God; for he was afraid because of the sword of the angel of Jehovah.
A nie mógł Dawid iść do niego, aby się radził Boga; bo przestraszony był mieczem Anioła Pańskiego.
afraid
The problem is, as you have all outlined, enormous, and it is a shame that women and girls in our European Union are afraid on a daily basis.
Problem ten, jak Państwo podkreślali, jest olbrzymi i hańbą jest, że kobiety oraz dziewczęta w Unii Europejskiej na co dzień żyją w strachu.

Przykłady użycia - "afraid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor the waves of death compassed me; The floods of ungodliness made me afraid:
Albowiem ogarnęły mię były boleści śmierci, potoki niezbożnych przestraszyły mię.
EnglishI'm afraid you'll get the feeling that I really picked on him because he's old.
Obawiam się, że macie wrażenie, że tak naprawdę wybrałem go, bo jest stary.
EnglishBe not afraid of sudden fear, Neither of the desolation of the wicked, when it cometh:
Nie ulękniesz się strachu nagłego, ani spustoszenia bezbożników, gdy przyjdzie.
EnglishBe not afraid because of them; for I am with thee to deliver thee, saith Jehovah.
Nie bój się oblicza ich, bom Ja jest z tobą, abym cię wybawił, mówi Pan.
EnglishSecond thing, for the private sector, people are afraid to take risks on the continent.
Po drugie - sektor prywatny. ~~~ Ludzie boją się podejmować ryzyko na kontynencie.
EnglishParliament makes recommendations and, I am afraid, the Council backs away.
Parlament wydaje rekomendacje, a Rada, jak się obawiam, z nich się wycofuje.
EnglishI am afraid that everybody will go back to Nice and not to illusory dreams.
Obawiam się, że wszyscy będą chcieli zachować system nicejski, a nie złudne marzenia.
EnglishLegislators must not be afraid to state harsh realities when looking at potential impacts.
Analizując ich wpływ, ustawodawcy nie mogą bać się stawić czoła twardym realiom.
EnglishHumans appear to be the only primates that I know of that are afraid of heights.
Ludzie to jedyny gatunek z naczelnych, który cierpi na lęk wysokości.
EnglishLet him take his rod away from me, And let not his terror make me afraid:
Niech tylko zdejmie zemnie rózgę swoję, a strach jego niech mię nie straszy;
EnglishThe European Union should not be so terribly afraid of the subject of climate change.
Unia Europejska nie powinna tak bardzo bać się tematu zmian klimatycznych.
EnglishThat is not always the case, but I am afraid abuses are rife in the Far East.
Tak nie dzieje się zawsze, ale obawiam się, że nadużycia są częste na Dalekim Wschodzie.
EnglishThese are ambitious tasks, and I hope the World Bank is not afraid of them.
To są ambitne zadania i ja bym chciał, żeby Bank Światowy się ich nie bał.
EnglishHowever, no one must be afraid of saying that Europe must not be naive.
Niemniej jednak nikt nie musi się bać stwierdzenia, że Europa nie może być naiwna.
EnglishYou are always talking about democracy, and yet are still afraid of direct elections.
Ciągle mówicie o demokracji, lecz nadal boicie się bezpośrednich wyborów.
EnglishBe not afraid of them; for they cannot do evil, neither is it in them to do good.
Nie bójcie się ich; bo źle czynić nie mogą, i dobrze czynić nie mogą.
English. ~~~ And he said he was never really afraid of this.
Ale wtedy Paul wskoczył do wody i powiedział, że nigdy się tak naprawdę tego nie obawiał.
EnglishAnd I'm afraid of many, many more things besides that people can't even guess at.
Boję się też wielu innych rzeczy, których ludzie nawet się domyślają.
EnglishIf the first cavemen had been afraid of fire, we would still be living in the Stone Age.
Gdyby pierwsi jaskiniowcy bali się ognia, nadal żylibyśmy w epoce kamienia łupanego.
EnglishAnd David laid up these words in his heart, and was sore afraid of Achish the king of Gath.
I złożył Dawid słowa te do serca swego, a bał się bardzo Achisa, króla Getskiego.