EN

afoot {przysłówek}

volume_up
1. ogólne
afoot (też: underway, under way)
2. "on foot", Amerykański angielski
afoot (też: on foot)
afoot (też: on foot)

Przykłady użycia - "afoot" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere are moves afoot to reform the 're-education through labour' system.
Planowane są działania mające na celu zreformowanie systemu "reedukacji przez pracę”.
EnglishSo national parliaments are greatly affected by the changes afoot.
W związku z tym nadchodzące zmiany będą miały ogromny wpływ na parlamenty krajowe.
EnglishSo the game's afoot, and this is the game that we play in astro-biology.
Rozpoczęła się gra, w którą gramy w astrobiologii.
EnglishAs for capital and services, big changes are afoot.
Jeśli chodzi o kapitał i usługi, szykują się duże zmiany.
EnglishThere are still countries whose governments persistently violate human rights, yet there are also those where changes are afoot.
Mamy wciąż państwa, których rządy uporczywie łamią prawa człowieka, mamy także takie, gdzie następują przemiany.
EnglishWe are all well aware that there is a deliberate scheme afoot to whip up a scandal about work at European level.
Wszyscy jesteśmy świadomi istnienia rozmyślnego planu dotyczącego rozdmuchania skandalu wokół prac prowadzonych na szczeblu europejskim.
EnglishSo, today I'm back just to show you a few things, to show you, in fact, there is an open data movement afoot, now, around the world.
Dziś wróciłem, aby pokazać kilka rzeczy, aby pokazać, że naprawdę zwolennicy otwartych danych działają na całym świecie.
EnglishThere are now plans afoot to introduce a market test that is to be conducted beforehand, particularly for new media activities.
Obecnie pojawiają się plany wprowadzenia badań rynkowych, przeprowadzanych uprzednio, w szczególności wobec nowych działań mediów.
EnglishSomething else is afoot.
EnglishIf I did not know better, I would think perhaps there was a plot afoot here to stop the Anglo-Saxons going on doing all of their business.
Gdybym nie wiedział, że jest inaczej, mógłbym sobie pomyśleć, że ukuty został spisek w celu pozbycia się Anglosasów z biznesu.
Englishthere is something afoot
Englishthere is something afoot
Englishthere is something afoot

Synonimy (angielski) dla "afoot":

afoot
English