"Afghanistan" po polsku

EN

"Afghanistan" - polskie tłumaczenie

EN

Afghanistan {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Afghanistan
Afghanistan does not pose an existential threat to global security.
Afganistan nie stanowi śmiertelnego zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa.
The first thing, however, which Afghanistan needs is more security, not less security.
Jednak po pierwsze Afganistan potrzebuje większego, a nie mniejszego, bezpieczeństwa.
Afghanistan, as far as I am aware, does not have a North Atlantic coastline.
O ile wiem, Afganistan nie ma wybrzeża północnoatlantyckiego.

Przykłady użycia - "Afghanistan" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
EnglishThere is no military solution for Afghanistan, something the report also states.
Stwierdzono też, że w kwestii Afganistanu nie istnieje rozwiązanie militarne.
EnglishThis also involves assistance in combating the production of drugs in Afghanistan.
Dotyczy to także pomocy w zakresie walki z produkcją narkotyków w Afganistanie.
EnglishIn Afghanistan, the EU supports training for judiciary & police officers
UE wspiera szkolenia przedstawicieli służb policyjnych i sądowych w Afganistanie
EnglishThe European Union's actions in Afghanistan and Pakistan must be coordinated.
Działania Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie muszą być koordynowane.
English(FR) Madam President, much has been said about the action plan on Afghanistan.
(FR) Pani przewodnicząca! Wiele powiedziano o planie działania na rzecz Afganistanu.
EnglishI am pleased with the motion for a resolution on a new strategy for Afghanistan.
Cieszę się z projektu rezolucji w sprawie nowej strategii dla Afganistanu.
EnglishIn Afghanistan, history has demonstrated that there can be no military solution.
Historia pokazała, że w Afganistanie nie ma mowy o rozwiązaniu wojskowym.
EnglishStabilisation of Afghanistan: challenges for the EU and the international community (
Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej (
EnglishWe stand helpless, faced by a situation like we once faced in Afghanistan.
Jesteśmy bezradni wobec takiej sytuacji, jaka miała kiedyś miejsce w Afganistanie.
EnglishThe risk of civil war breaking out and of a 'second Afghanistan' must be averted.
Należy oddalić ryzyko wybuchu wojny domowej oraz "drugiego Afganistanu”.
EnglishThe situation of women in Afghanistan today is worse than ever as a result of the war.
Obecnie sytuacja kobiet w Afganistanie jest w wyniku wojny gorsza niż kiedykolwiek.
EnglishIn general, the rapporteur has quite correctly recognised the situation in Afghanistan.
Ogólnie rzecz biorąc sprawozdawca prawidłowo zdiagnozował sytuację w Afganistanie.
EnglishAnother very important moment for Afghanistan will be the London Conference in January.
Innym istotnym dla Afganistanu wydarzeniem będzie styczniowa konferencja londyńska.
English. - This report highlighted many of the problems facing Afghanistan.
na piśmie - W sprawozdaniu wyszczególniono szereg problemów istniejących w Afganistanie.
EnglishI arrived in Afghanistan in 1990 to work in a hospital for war victims.
Przybyłem do Afganistanu w 1990, aby pracować w szpitalu pomagając ofiarom wojny.
EnglishWe also have an old experience in Afghanistan, which is not always good.
Mamy również doświadczenie współpracy w Afganistanie, która nie zawsze była dobra.
EnglishThe first thing, however, which Afghanistan needs is more security, not less security.
Jednak po pierwsze Afganistan potrzebuje większego, a nie mniejszego, bezpieczeństwa.
EnglishCan anyone say that funding democracy in Afghanistan pushed democracy forward?
Czy można stwierdzić, że finansowanie demokracji w Afganistanie pomogło w demokratyzacji?
EnglishIn Kosovo and Afghanistan, it is more difficult because of the political issues.
Trudniej jest w Kosowie i Afganistanie z uwagi na kwestie polityczne.

Synonimy (angielski) dla "Afghanistan":

Afghanistan