EN

affordable {przymiotnik}

volume_up
Yet alcohol is widely available at affordable prices everywhere in Europe.
Jednak alkohol jest szeroko dostępny i niedrogi wszędzie w Europie.
He's affordable and adorable, and workers keep their pay.
Jest dostępny i cudowny; a pracownicy dostają swe wypłaty.
And they benefit from cheap, affordable, safe and diverse food.
To oni korzystają z taniej, łatwo dostępnej, zróżnicowanej, bezpiecznej żywności.
And to make the project affordable, we focused our energy.
A żeby projekt ten był przystępny, skupiliśmy naszą energię.
The citizens' interest is in secure and affordable energy.
W interesie obywateli leżą bezpieczeństwo energetyczne i przystępna cenowo energia.
The provision of quality, affordable structures for child care.
Zapewnienie jakości, przystępna infrastruktura opieki nad dziećmi.
Make it infinitely expandable and affordable to the poor.
Buduj systemy elastyczne i osiągalne dla biednych.
How realistic, desirable and affordable would a Europe-wide grid be, and is it attainable?
Na ile realne, pożądane i przystępne są ogólnoeuropejskie sieci energetyczne i czy jest to osiągalne?
If the demand for green vehicles increases, this could cause prices to drop so that green cars would be competitive and more affordable to the consumer.
Większy popyt na ekologicznie czyste pojazdy może spowodować spadek cen, a wtedy pojazdy te będą konkurencyjne i bardziej osiągalne dla konsumenta.
affordable (też: budget)
It is there, it is affordable, and it makes a major contribution to security of supply.
Jest dostępna, jest w przystępnej cenie i w znacznej mierze przyczynia się do bezpieczeństwa zaopatrzenia.

Przykłady użycia - "affordable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor easy and affordable surveillance of retail shops and smaller businesses
Łatwy w obsłudze i niedrogi zestaw nadzoru sklepów detalicznych i małych firm
EnglishThe postal service must be affordable, high-quality and accessible to all.
Usługi pocztowe muszą być tanie, wysokiej jakości i dostępne dla wszystkich.
EnglishThat is realistic and affordable and observes the principle of subsidiarity.
Jest to realistyczne i niekosztowne i jest zgodne z zasadą pomocniczości.
English1. available, but above all, accessible, whether free or at an affordable cost, and
1. dostępne, ale przede wszystkim bezpłatne lub stosunkowo tanie; oraz
EnglishWe must supply safe and high-quality food at affordable prices.
Musimy dostarczać żywność bezpieczną, o wysokiej jakości i po dostępnych cenach.
EnglishWe can do it at an affordable cost. ~~~ We can do it with existing political structures.
Możemy to zrobić przystępnym kosztem, przy istniejących obecnie strukturach politycznych.
EnglishAnd they benefit from cheap, affordable, safe and diverse food.
To oni korzystają z taniej, łatwo dostępnej, zróżnicowanej, bezpiecznej żywności.
EnglishMy third point is that cars must remain affordable for people.
Moja trzecia uwaga dotyczy tego, że samochody muszą pozostać dostępne dla ludzi.
EnglishAs a result you should enjoy universal access to high-quality services at affordable prices.
Ma to zagwarantować powszechny dostęp do wysokiej jakości usług po przystępnych cenach.
EnglishFor many people of modest means, Opel represents an affordable brand.
Dla wielu osób o skromnych dochodach Opel jest marką, na którą ich stać.
EnglishYet alcohol is widely available at affordable prices everywhere in Europe.
Jednak alkohol jest szeroko dostępny i niedrogi wszędzie w Europie.
EnglishIf you reach out to the people on the ground in this collaborative way it's extremely affordable.
Jeśli dotrze się do ludzi poprzez współprace, jest to niesamowicie opłacalne.
EnglishThese activities must be understandable, simple to use and learn, and affordable.
Czynności te muszą być łatwe do opanowania, zrozumiałe i niewymagające dużych nakładów finansowych.
EnglishI mean, folic acid, iron tablets -- very cheap, affordable cures exist to control anemia.
Kwas foliowy, żelazo w tabletkach... Leki na anemię są bardzo tanie.
EnglishAnother part of our strategy is the issue of affordable energy.
Kolejnym elementem naszej strategii jest kwestia przystępnych cen energii.
EnglishThe citizens' interest is in secure and affordable energy.
W interesie obywateli leżą bezpieczeństwo energetyczne i przystępna cenowo energia.
EnglishHe felt that people who could read, would read, if you made literature affordable and available to them.
Wiedział, że ludzie potrafiący czytać, czytaliby gdyby książki były dostępne.
EnglishAffordable and universally accessible energy is in the interest of all EU Member States.
Przystępna cenowo i powszechnie dostępna energia leży w interesie wszystkich państw członkowskich UE.
EnglishAn affordable remote site recoding solution where bandwidth is limited or absent.
Przystępne cenowo rozwiązanie dla nagrywania zdalnego , gdzie przepustowość jest ograniczona lub nie istnieje.
EnglishHow realistic, desirable and affordable would a Europe-wide grid be, and is it attainable?
Na ile realne, pożądane i przystępne są ogólnoeuropejskie sieci energetyczne i czy jest to osiągalne?

Synonimy (angielski) dla "affordable":

affordable