EN

to afford [afforded|afforded] {czasownik}

volume_up
to afford
But women cannot afford to wait; the world cannot afford to wait.
Kobiety nie mogą jednak pozwolić sobie na czekanie, świat nie może pozwolić sobie na czekanie.
Many consumers simply cannot afford the systems in question.
Wielu konsumentów zwyczajnie nie może pozwolić sobie na przedmiotowe układy.
They simply cannot afford modern, environmentally-friendly technology.
Po prostu nie mogą pozwolić sobie na nowoczesną, przyjazną dla środowiska technologię.
to afford (też: to indulge)
to afford
to afford
volume_up
stać [stoję|stałbym] {czas. ndk} (na coś)
It is not a question of 'can we afford to do it?' but 'can we afford not to do it?'
To nie jest pytanie w rodzaju "czy stać nas na to?”, ale "czy nas stać, aby tego nie zrobić?”.
We simply cannot afford to act inconsistently or to apply funds inefficiently.
Nie stać nas brak spójności i nieefektywne rozdzielanie funduszy.
How many European citizens can afford a lawyer and can afford to go to court?
Ilu obywateli Europy stać na adwokata i zwrócenie się do sądu?
to afford

Przykłady użycia - "to afford" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe European Union, with its scant resources, absolutely cannot afford this.
Unia Europejska, z jej skromnymi zasobami, absolutnie nie może sobie na to pozwolić.
EnglishSo, we're looking at the same criteria as most people -- you know, can I afford it?
Więc patrzymy na te same kryteria co większość ludzi... wiecie - czy mnie na to stać?
EnglishWe have reached a stage where we can no longer afford further rescue packages.
Osiągnęliśmy etap, na którym nie możemy sobie już pozwolić na kolejne pakiety ratunkowe.
EnglishI would like to make one thing clear: Europe cannot afford a 20% unemployment rate.
Pragnę jasno powiedzieć jedno: Europa nie może sobie pozwolić na 20 % stopę bezrobocia.
EnglishLet us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
Posuwajmy się naprzód w odpowiednim tempie; w takim, na które nas stać.
EnglishThat is a luxury that we cannot afford; we must be fully aware of that.
To luksus, na który nie możemy sobie pozwolić: musimy zdawać sobie z tego sprawę.
EnglishWe therefore need to make a commitment, and we cannot afford to wait any longer to do so.
W związku z tym musimy przyjąć zobowiązanie i nie możemy pozwolić sobie na zwłokę.
EnglishThe EU cannot afford to follow policy lines that are narrow in scope.
Unia nie może sobie pozwolić na realizację kierunków polityki o wąskim zakresie.
EnglishThere are growing numbers of people who cannot afford the basic necessities of life.
Zwiększa się liczba ludzi, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb żywnościowych.
EnglishThis is a stern test for Europe, one that we cannot afford to fail.
To poważny egzamin dla Europy i nie możemy sobie pozwolić na to, by go nie zdać.
EnglishPoland cannot afford to increase the target for reduction of carbon dioxide emissions to 30%.
Polski nie stać na podniesienie pułapu redukcji emisji dwutlenku węgla do 30 %.
EnglishWe cannot afford a second failure as a result of industry difficulties.
Nie możemy pozwolić sobie na drugą porażkę w wyniku trudności, jakich doznaje branża.
EnglishThose are costs that neither national governments nor taxpayers can currently afford.
Obecnie ani rządy krajowe, ani podatnicy nie mogą sobie pozwolić na pokrycie tych kosztów.
EnglishOne thing is certain: we cannot afford a repeat of past mistakes.
Jedno jest pewne: nie możemy sobie pozwolić na powtórzenie błędów z przeszłości.
EnglishHowever, in terms of cohesion policy, we cannot afford to take any time off.
W polityce spójności nie możemy sobie jednak pozwolić na zawieszenie.
EnglishThey simply cannot afford modern, environmentally-friendly technology.
Po prostu nie mogą pozwolić sobie na nowoczesną, przyjazną dla środowiska technologię.
EnglishWe must not restrict cross-border health care just to those who can afford it.
Nie wolno nam ograniczać transgranicznej opieki zdrowotnej tylko do tych, których na nią stać.
EnglishWe simply cannot afford to act inconsistently or to apply funds inefficiently.
Nie stać nas brak spójności i nieefektywne rozdzielanie funduszy.
EnglishIt is not a question of 'can we afford to do it?' but 'can we afford not to do it?'
To nie jest pytanie w rodzaju "czy stać nas na to?”, ale "czy nas stać, aby tego nie zrobić?”.
EnglishIt is an area which we as a society can no longer afford to ignore.
Jest to obszar, którego my, jako społeczeństwo, nie możemy dłużej ignorować.

Synonimy (angielski) dla "affordable":

affordable