EN

afflicted {przymiotnik}

volume_up
afflicted (też: diseased, disordered, ill, infected, insane, lurid, sick, game)
People who are afflicted by hatred for homosexuals deserve no sympathy.
Jednakże chorym z nienawiści do osób homoseksualnych nie należy współczuć.
afflicted (też: crippled, hurt, miffed, smitten, touched)

Przykłady użycia - "afflicted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishRob not the poor, because he is poor; Neither oppress the afflicted in the gate:
Nie odzieraj nędznego, przeto że nędzny jest; ani ubogiego w bramie uciskaj.
EnglishFools because of their transgression, And because of their iniquities, are afflicted.
Szaleni dla drogi przewrotności swojej, i dla nieprawości swej utrapieni bywają.
EnglishFor thou wilt save the afflicted people; But the haughty eyes thou wilt bring down.
Z uprzejmym uprzejmie się obejdziesz, a z przewrotnym przewrotnie sobie postąpisz;
EnglishThy wrath lieth hard upon me, And thou hast afflicted me with all thy waves.
Spuściłeś mię w dół najgłębszy, do najciemniejszego i najgłębszego miejsca.
EnglishIt is good for me that I have been afflicted; That I may learn thy statutes.
Jest mi to ku dobremu, żem był utrapiony, abym się nauczył ustaw twoich.
English. - Madam President, Sri Lanka has been afflicted by internal fighting for decades.
autor. - Pani przewodnicząca! Od dziesiątek lat Sri Lanka przeżywa walki wewnętrzne.
EnglishAnd the Egyptians dealt ill with us, and afflicted us, and laid upon us hard bondage:
A gdy się z nami źle obchodzili Egipczanie, trapiąc nas, i kładąc na nas niewolą ciężką,
EnglishPeople who are afflicted by hatred for homosexuals deserve no sympathy.
Jednakże chorym z nienawiści do osób homoseksualnych nie należy współczuć.
EnglishI know that Jehovah will maintain the cause of the afflicted, And justice for the needy.
Potwarca nie będzie utwierdzony na ziemi, a mąż okrutny złością ułowiony będąc upadnie.
EnglishTurn thee unto me, and have mercy upon me; For I am desolate and afflicted.
Wejrzyjże na mię, a zmiłuj się nademną; bom jest nędzny i opuszczony.
EnglishThat Jehovah hath founded Zion, and in her shall the afflicted of his people take refuge.
To, że Pan ugruntował Syon, a do niego się uciekać będą ubodzy ludu jego.
EnglishBefore I was afflicted I went astray; But now I observe thy word.
Pierwej niżem się był uniżył, błądziłem; ale teraz wyroku twego przestrzegam.
EnglishJudge the poor and fatherless: Do justice to the afflicted and destitute.
Czyńcie sprawiedliwość ubogiemu i sierotce;utrapionego i niedostatecznego usprawiedliwiajcie.
EnglishLest they drink, and forget the law, And pervert the justice [due] to any that is afflicted.
By snać pijąc nie zapomniał na ustawy, a nie odmienił spraw wszystkich ludzi uciśnionych.
EnglishSo that they caused the cry of the poor to come unto him, And he heard the cry of the afflicted.
Aby przywiódł na nich wołanie znędzniałych, a pokazał, że wysłuchuje wołanie ubogich.
EnglishAll the days of the afflicted are evil; But he that is of a cheerful heart [hath] a continual feast.
Wszystkie dni ubogiego są złe; ale kto jest wesołego serca, ma gody ustawiczne.
EnglishTherefore hear now this, thou afflicted, and drunken, but now with wine:
A przetoż słuchaj teraz tego, o utrapiona i pijana, ale nie winem
EnglishMany a time have they afflicted me from my youth up: Yet they have not prevailed against me.
Bardzoć mię utrapili od młodości mojej, wszakże mię nie przemogli.
EnglishHungarians living in Ukrainian Subcarpathia are afflicted by the same anti-minority policy.
Węgrzy mieszkający na ukraińskim Podkarpaciu doświadczają tej samej antymniejszościowej polityki.
EnglishMake us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, And the years wherein we have seen evil.
Rozweselże nas według dni, którycheś nas utrapił, według lat, którycheśmy doznali złego.

Synonimy (angielski) dla "afflicted":

afflicted