EN

to afflict [afflicted|afflicted] {czasownik}

volume_up
But wars result in casualties and deaths, and the victims in this case are the people afflicted by occupational illness and accidents.
Ale wojny prowadzą do nieszczęśliwych wypadków i śmierci, a ofiarami w tym przypadku są osoby dotknięte chorobami zawodowymi i wypadkami.
In order to do this, a joint European crisis map must be drawn up, through which it would be easier to assess the areas afflicted by abject poverty.
W tym celu należy nakreślić wspólną europejską mapę kryzysów, dzięki której łatwiej będzie ocenić obszary dotknięte skrajną nędzą.
The economic crisis that has afflicted Europe in recent years must be overcome, and we can only hope to revitalise our economy by supporting these companies.
Należy pokonać kryzys gospodarczy, który dotknął Europę w ostatnich latach, i tylko poprzez wspieranie MŚP możemy liczyć na ożywienie gospodarki.
to afflict
And I will for this afflict the seed of David, but not for ever.
I trapić będę nasienie Dawidowe dla tego; a wszakże nie po wszystkie dni.
wilt thou hold thy peace, and afflict us very sore?
izali milczeć a nas tak bardzo trapić będziesz?
For he doth not afflict willingly, nor grieve the children of men.
Zaiste nie z serca trapi i zasmuca synów ludzkich.
to afflict (też: to depart, to send down, to exile)
to afflict
volume_up
dopaść {czas. dk} (doświadczyć)
to afflict (też: to seize, to strike, to strike down)
volume_up
dopadać [dopadam|dopadałbym] {czas. ndk} (doświadczyć)

Przykłady użycia - "to afflict" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe enemy shall not exact from him, Nor the son of wickedness afflict him.
Przetoż ręka moja będzie stała przy nim, a ramię moje posili go.
EnglishAnd I will for this afflict the seed of David, but not for ever.
I trapić będę nasienie Dawidowe dla tego; a wszakże nie po wszystkie dni.
EnglishFor he doth not afflict willingly, nor grieve the children of men.
Zaiste nie z serca trapi i zasmuca synów ludzkich.
Englishthe day for a man to afflict his soul?
żeby zwiesił jako sitowie głowę swoję, a wór i popiół sobie podścielał?
English[Touching] the Almighty, we cannot find him out He is excellent in power; And in justice and plenteous righteousness he will not afflict.
Przetoż boją się go ludzie; nie ma względu na żadnego, by też był i najmędrszy.
Englishwilt thou hold thy peace, and afflict us very sore?
izali milczeć a nas tak bardzo trapić będziesz?
EnglishAnd in thy lovingkindness cut off mine enemies, And destroy all them that afflict my soul; For I am thy servant.
I dla miłosierdzia twego wytrać nieprzyjaciół moich, a wygładź wszystkich przeciwników duszy mojej; bom ja sługa twój.
EnglishThey break in pieces thy people, O Jehovah, And afflict thy heritage.
EnglishYe shall not afflict any widow, or fatherless child.
Tedy rozkazał Farao wszystkiemu ludowi swemu, mówiąc: Każdego syna, który się urodzi, w rzekę go wrzućcie, a każdą córkę żywo zachowajcie.
EnglishAnd Delilah said to Samson, Tell me, I pray thee, wherein thy great strength lieth, and wherewith thou mightest be bound to afflict thee.
Tedy rzekła Dalila do Samsona: Powiedz mi proszę, w czem jest moc twoja wielka, a czem byś związany i utrapiony być mógł?
EnglishBut ships [shall come] from the coast of Kittim, And they shall afflict Asshur, and shall afflict Eber; And he also shall come to destruction.
Bo okręty przypłyną od brzegów Chyttymskich, i utrapią Assyryjany, utrapią Hebrejczyki; ale też same do szczętu zaginą.
EnglishAnd he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be sojourners in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.
EnglishAnd on the tenth day of this seventh month ye shall have a holy convocation; and ye shall afflict your souls: ye shall do no manner of work;
Potem dziesiątego dnia tegoż miesiąca siódmego, zgromadzenie święte mieć będziecie, a będziecie trapić dusze wasze; żadnej roboty nie będziecie robić.
EnglishAnd she made him sleep upon her knees; and she called for a man, and shaved off the seven locks of his head; and she began to afflict him, and his strength went from him.
Tedy go uśpiła na łonie swojem, a przyzwawszy niektórego człowieka, dała ogolić siedem kędzierzy głowy jego; potem go jęła draźnić, gdy odeszła moc jego od niego,
EnglishFor I know how manifold are your transgressions, and how mighty are your sins-ye that afflict the just, that take a bribe, and that turn aside the needy in the gate [from their right].
Bo wiem o wielkich przestępstwach waszych, i srogich grzechach waszych, że ciemiężycie sprawiedliwego, biorąc poczty, a ubogich sprawy w bramie podwracacie.

Synonimy (angielski) dla "afflicted":

afflicted