EN

affiliated {przymiotnik}

volume_up
affiliated

Przykłady użycia - "affiliated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFoundations affiliated to political parties contribute to debates on political issues of general interest.
Fundacje związane z partiami politycznymi przyczyniają się do dyskusji dotyczących kwestii będących przedmiotem ogólnego zainteresowania.
EnglishWe're not affiliated with HijackThis and cannot vouch for it ourselves; however, many of our users have found it helpful.
Nie jesteśmy powiązani z twórcami programu HijackThis i nie możemy komentować jego skuteczności, jednakże wielu z naszych użytkowników uważa go za pomocny.
EnglishFor instance, the park shall focus on the theme of “sport and movement” by offering facilities for a host of independent user groups not affiliated to any clubs.
Motywem przewodnim ma być „sport i rekreacja”; oferta sportowa skierowana będzie do niezrzeszonych grup użytkowników.
EnglishBe sure to visit a doctor affiliated to the statutory health care system, as private health care is not covered by the European Health Insurance Card.
Pamiętaj, aby wybrać lekarza należącego do systemu publicznego, gdyż Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie obejmuje prywatnej opieki zdrowotnej.
EnglishIf the country has a public health care system, ask whether any doctor you see for urgent medical treatment is affiliated to the public health care system.
Jeśli dany kraj ma publiczny system opieki zdrowotnej, zapytaj, czy lekarz, do którego idziesz, aby poddać się pilnemu leczeniu, należy do takiego systemu.
EnglishWhen it comes to the assessment of epidemiological risks, one should use the knowledge of independent experts who are not affiliated with pharmaceutical companies.
Szanowny Panie Przewodniczący! Przy ocenie ryzyka epidemiologicznego należy wykorzystać wiedzę niezależnych ekspertów, niezwiązanych z firmami farmaceutycznymi.

Synonimy (angielski) dla "affiliated":

affiliated
affiliation