"affectivity" po polsku

EN

"affectivity" - polskie tłumaczenie

PL
EN

affectivity {rzeczownik}

volume_up
affectivity

Przykłady użycia - "affectivity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOn the one hand, there is Europe's economic affectivity; on the other, the desire of the Belarusian political elite to consolidate its power.
Z jednej strony, istnieje pewna emocjonalność gospodarcza Europy, z drugiej - dążenie białoruskich elit politycznych do konsolidacji władzy.
EnglishContrary to what psychology told us about the bottom 50 percent of the human race in positive affectivity, I think Len is one of the happiest people I know.
Przeciwnie do tego, co psychologia mówi o dolnych 50 rasy ludzkiej na skali pozytywnej afektywności, myślę, że Len jest jednym z najszczęśliwszych ludzi, których znam.

Synonimy (angielski) dla "affectation":

affectation
affecting
affective