"afar" po polsku

EN

"afar" - polskie tłumaczenie

volume_up
afar {przysł.}
EN

afar {przysłówek}

volume_up
afar

Przykłady użycia - "afar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThou knowest my downsitting and mine uprising; Thou understandest my thought afar off.
Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka.
EnglishFrom thence she spieth out the prey; Her eyes behold it afar off.
Izali według twego rozumu lata jastrząb, i rozciąga skrzydła swe ku południowi?
EnglishThine eyes shall see the king in his beauty: they shall behold a land that reacheth afar.
Króla w piękności jego oglądają oczy twoje, ujrzą i ziemię daleką.
EnglishAnd the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was.
I stało się, przeto że się bały one baby Boga, pobudował im domy.
EnglishI said, I would scatter them afar, I would make the remembrance of them to cease from among men;
Rzekłem: Rozproszę je po kątach, i wygubię między ludźmi pamiątkę ich.
EnglishShe is like the merchant-ships; She bringeth her bread from afar.
Podobna jest okrętom kupieckim; z daleka przywodzi żywność swoję.
EnglishOn the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off.
I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością.
EnglishFor though Jehovah is high, yet hath he respect unto the lowly; But the haughty he knoweth from afar.
A choć wywyższony jest Pan, wszakże na uniżonego patrzy, a wysokomyślnego z daleka poznaje.
EnglishAll men have looked thereon; Man beholdeth it afar off.
Wszyscy ludzie widzą ją, a człowiek przypatruje się jej z daleka.
English[or] shall the cold waters that flow down from afar be dried up?
Izali kto opuści wody ciekące dla wody bardzo zimnej?
EnglishNow there was afar off from them a herd of many swine feeding.
I była daleko od nich trzoda wielka świń pasących się.
EnglishAnd when he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him;
Ujrzawszy tedy Jezusa z daleka, bieżał i pokłonił mu się;
EnglishAnd as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, who stood afar off:
A gdy wchodził do niektórego miasteczka, zabieżało mu dziesięć mężów trędowatych, którzy stanęli z daleka.
EnglishAnd it came to pass, when the man of God saw her afar off, that he said to Gehazi his servant, Behold, yonder is the Shunammite:.
A gdy ją ujrzał mąż Boży z daleka, rzekł do Giezego sługi swego: Oto ona Sunamitka.
EnglishAnd in Hades he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.
A będąc w piekle, podniósłszy oczy swe, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka, i Łazarza na łonie jego.
EnglishToday, they live in prosperity and peace, while seeing the tensions and revolts that are shaking the world from afar.
Dziś żyją one w dostatku i pokoju, patrząc z oddali na napięcia i rewolty, które wstrząsają światem.
EnglishAnd many women were there beholding from afar, who had followed Jesus from Galilee, ministering unto him:
A było tam wiele niewiast z daleka się przypatrujących, które były przyszły za Jezusem od Galilei, posługując mu;
EnglishThen David went over to the other side, and stood on the top of the mountain afar off; a great space being between them;
I przyszedł Dawid na drugą stronę, i stanął na wierzchu góry z daleka, a był plac wielki między nimi.
EnglishAnd they saw him afar off, and before he came near unto them, they conspired against him to slay him.
I żeby rządziły dzień i noc, i czyniły rozdział między światłością, i między ciemnością; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishAnd all his acquaintance, and the women that followed with him from Galilee, stood afar off, seeing these things.
A znajomi jego wszyscy z daleka stali, i niewiasty, które za nim były przyszły z Galilei, przypatrując się temu.