"AF" po polsku

EN

"AF" - polskie tłumaczenie

volume_up
AF {rzecz.} [skrót]
EN

AF {rzeczownik} [skrót]

volume_up

Przykłady użycia - "AF" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishReFacto AF has functional characteristics comparable to those of endogenous factor VIII.
ReFacto AF ma funkcjonalne cechy porównywalne do cech endogennego czynnika VIII.
EnglishReFacto AF is given by injection into a vein lasting several minutes.
Preparat ReFacto AF podaje się we wstrzyknięciu dożylnym trwającym kilka minut.
EnglishThere are no clinical data on previously untreated patients (PUPs) with ReFacto AF.
Brak danych klinicznych odnośnie wcześniej nieleczonych pacjentów (ang.
EnglishReFacto AF can be used in patients of all ages, including newborns.
Preparat ReFacto AF można stosować u pacjentów w każdym wieku, w tym u noworodków.
EnglishReFacto AF 1000 IU powder for solution for injection Moroctocog alfa IV use
ReFacto AF 1000 j. m. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
EnglishReFacto AF 2000 IU powder for solution for injection Moroctocog alfa IV use
ReFacto AF 2000 j. m. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
EnglishSlowly depress the plunger rod to inject all the solvent into the ReFacto AF vial.
Wolno naciskać tłok strzykawki i wstrzyknąć cały rozpuszczalnik do fiolki z lekiem ReFacto AF.
EnglishReFacto AF 250 IU powder for solution for injection Moroctocog alfa IV use
ReFacto AF 250 j. m. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
EnglishReFacto AF 500 IU powder for solution for injection Moroctocog alfa IV use
ReFacto AF 500 j. m. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
EnglishYour doctor will decide if ReFacto AF may be used during pregnancy and breast-feeding.
Lekarz zadecyduje, czy lek ReFacto AF może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią.
EnglishDuring your treatment, your doctor may decide to change the dose of ReFacto AF you receive.
W trakcie trwania leczenia lekarz może podjąć decyzję o zmianie dawki leku ReFacto AF.
EnglishFrequency of Occurrence per Patient with ReFacto or ReFacto AF
Częstość występowania w przeliczeniu na pacjenta produktu ReFacto lub ReFacto AF
EnglishReFacto AF contains nominally 250, 500, 1000, or 2000 IU of moroctocog alfa.
Każda fiolka leku ReFacto AF zawiera nominalnie 250, 500, 1000 lub 2000 j. m. moroktokogu alfa.
EnglishReFacto AF 250 IU powder and solvent for solution for injection.
ReFacto AF 250 j. m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
EnglishReFacto AF 500 IU powder and solvent for solution for injection.
ReFacto AF 500 j. m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
EnglishReFacto AF 1000 IU powder and solvent for solution for injection.
ReFacto AF 1000 j. m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
EnglishReFacto AF 2000 IU powder and solvent for solution for injection.
ReFacto AF 2000 j. m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
EnglishWhich measures are being taken to ensure the safe use of ReFacto AF?
Jakie środki przedsięwzięto w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania preparatu ReFacto AF?
EnglishAXIS P3384-VE is specified as "Power over Ethernet IEEE 802.3af
AXIS P3384-VE jest określone jako „urządzenie zasilane przez sieć Ethernet IEEE 802.3af
EnglishThe specific activity of ReFacto AF is 7,600-13,800 IU/ mg protein.
Swoista aktywność ReFacto AF wynosi 7600 - 13800 j. m. / mg białka.

"affected greatly" - polskie tłumaczenie

affected greatly
Polish
  • dotknął znacznie
  • bardzo dotknięty
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"affect the gene" - polskie tłumaczenie

affect the gene
Polish
  • wpływa na gen
  • wpływają na gen
Więcej chevron_right

"affect the groundwater" - polskie tłumaczenie

affect the groundwater
Polish
  • wpływa na wody gruntowe
  • wpływają na wody gruntowe
Więcej chevron_right