"aerosol" po polsku

EN

"aerosol" - polskie tłumaczenie

PL
PL
EN

aerosol {rzeczownik}

volume_up
The solution is changed into an aerosol mist by a special machine called a nebuliser.
Roztwór jest zamieniany w rozpylony aerozol za pomocą specjalnego urządzenia, tzw. nebulizatora.
Ventavis is given by inhalation using a nebuliser (a special machine that changes the solution into an aerosol that the patient can breathe in).
Ventavis przeznaczony jest do inhalacji z nebulizatora (specjalne urządzenie przemieniające roztwór w aerozol ułatwiający pacjentowi wdychanie).
Sanohex is a metered dose aerosol inhaler containing a suspension formulation of salbutamol sulphate 100µg/ spray, with HFA 134a as propellant.
Preparat Sanohex to inhalator z aerozolem o odmierzonej dawce, zawierający roztwór siarczanu salbutamolu 100 μg/ aerozol i HFA 134a jako propelent.

Przykłady użycia - "aerosol" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishViani Forte Dosier-Aerosol FCKW-frei 25µg/ 250µg Druckgasinhalation, Suspension
Viani forte Dosier- Aerosol FCKW- frei 25µg/ 250µg Druckgasinhalation, Suspension
Englishatmadisc mite Dosier- Aerosol FCKW-frei 25µg/ 50µg Druckgasinhalation, Suspension
atmadisc mite Dosier - Aerosol FCKW- frei 25µg/ 50µg Druckgasinhalation, Suspension
EnglishViani Mite Dosier-Aerosol FCKW-frei 25µg/ 50µg Druckgasinhalation, Suspension
Viani mite Dosier- Aerosol FCKW- frei 25µg/ 50µg Druckgasinhalation, Suspension
Englishatmadisc Dosier-Aerosol FCKW-frei 25µg/ 125µg Druckgasinhalation, Suspension
atmadisc Dosier- Aerosol FCKW- frei 25µg/ 125µg Druckgasinhalation, Suspension
Englishatmadisc forte Dosier- Aerosol FCKW-frei 25µg/ 250µg Druckgasinhalation, Suspension
atmadisc forte Dosier - Aerosol FCKW- frei 25µg/ 250µg Druckgasinhalation, Suspension
EnglishViani Dosier-Aerosol FCKW-frei 25µg/ 125µg Druckgasinhalation, Suspension
Viani Dosier- Aerosol FCKW- frei 25µg/ 125µg Druckgasinhalation, Suspension
EnglishThe solution is changed into an aerosol mist by a special machine called a nebuliser.
Roztwór jest zamieniany w rozpylony aerozol za pomocą specjalnego urządzenia, tzw. nebulizatora.
EnglishThe measured MMAD of the aerosol droplets was 2.6 micrometres.
Zmierzona wartość MMAD kropelek aerozolu wyniosła 2, 6 mikrometrów.
EnglishThe measured MMAD of the aerosol droplets was 2.1 micrometres.
Zmierzona wartość MMAD kropelek aerozolu wyniosła 2, 1 mikrometra.
EnglishThe measured MMAD of the aerosol droplets was 2.6 micrometres.
Wartość MMAD kropelek aerozolu wyniosła 2, 6 mikrometra.
EnglishQuestions and answers on the referral for Sanohex salbutamol, metered dose aerosol inhaler, 100 μ g/ dose
Pytania i odpowiedzi dotyczące procedury arbitrażu dla preparatu Sanohex salbutamol, inhalator wziewny z dozownikiem, 100 μg/ dawkę
EnglishQuestions and answers on the referral for Sabumalin salbutamol, metered dose aerosol inhaler, 100 μ g/ dose
Pytania i odpowiedzi dotyczące procedury arbitrażu dla preparatu Sabumalin salbutamol, inhalator wziewny z dozownikiem, 100 μg/ dawkę.
EnglishVentavis is given by inhalation using a nebuliser (a special machine that changes the solution into an aerosol that the patient can breathe in).
Ventavis przeznaczony jest do inhalacji z nebulizatora (specjalne urządzenie przemieniające roztwór w aerozol ułatwiający pacjentowi wdychanie).
EnglishSanohex is a metered dose aerosol inhaler containing a suspension formulation of salbutamol sulphate 100µg/ spray, with HFA 134a as propellant.
Preparat Sanohex to inhalator z aerozolem o odmierzonej dawce, zawierający roztwór siarczanu salbutamolu 100 μg/ aerozol i HFA 134a jako propelent.
EnglishSabumalin is a metered dose aerosol inhaler containing a suspension formulation of salbutamol sulphate 100µg/ spray, with HFA 134a as propellant.
Preparat Sabumalin to inhalator z aerozolem o odmierzonej dawce, zawierający roztwór siarczanu salbutamolu 100 μg/ aerozol i HFA 134a jako propelent.
EnglishThis nebuliser monitors the breathing pattern to determine the aerosol pulse time required to deliver the pre-set dose of 2.5 or 5 micrograms iloprost.
Nebulizator monitoruje wzorzec oddechowy w celu określenia czasu rozpylenia, koniecznego do podania wstępnie ustalonej dawki 2, 5 lub 5 mikrogramów iloprostu.
EnglishWith both systems the mass median aerodynamic diameter of the aerosol droplet (MMAD) with iloprost was between 2.6 and 2.7 micrometres.
W przypadku obu tych systemów masowa mediana aerodynamicznej średnicy (ang. mass median aerodynamic diameter - MMAD) kropelek aerozolu dla iloprostu mieści się w zakresie 2, 6- 2, 7 mikrometrów.

Synonimy (angielski) dla "aerosol":

aerosol