EN

aeronautics {rzeczownik}

volume_up
aeronautics
This cooperation is in such diverse areas as biotechnology, health, nanotechnologies, aeronautics, transport, energy and climate change.
Współpraca ta jest prowadzona w tak różnorodnych obszarach jak biotechnologia, zdrowie, nanotechnologie, aeronautyka, energia i zmiany klimatyczne.

Przykłady użycia - "aeronautics" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhile this was all going on, I was in the field of weather modification, although getting a Ph.D. in aeronautics.
W tym samym czasie działałem w dziedzinie modyfikacji pogody, pomimo robienia doktoratu z aeronautyki.
EnglishI believe that the aeronautics sector could become one of the models for cooperation between the EU and Japan.
Wierzę, że sektor aeronautyki może stać się jednym z modelowych przykładów współpracy pomiędzy Wspólnotą a Japonią.
EnglishNational Aeronautics and Space Administration
EnglishI believe that a rapprochement in the field of aeronautics will create a huge opportunity for the European and Japanese economies.
, na piśmie - Uważam, że ogromną szansą dla europejskiej i japońskiej gospodarki jest zbliżenie w obszarze aeronautyki.
EnglishYou had to learn about aeronautics.
EnglishThis cooperation is in such diverse areas as biotechnology, health, nanotechnologies, aeronautics, transport, energy and climate change.
Współpraca ta jest prowadzona w tak różnorodnych obszarach jak biotechnologia, zdrowie, nanotechnologie, aeronautyka, energia i zmiany klimatyczne.
EnglishIf any place in the world can build an airplane to fly on Mars, it's the Langley Research Center, for almost 100 years a leading center of aeronautics in the world.
Jeśli ktoś potrafi zaprojektować marsjański samolot, to są to ludzie z Langleya, czołowego centrum badawczego aeronautyki przez ostatnie 100 lat.
EnglishI appeal for action to be taken for rapid European-Japanese cooperation in aeronautics, at company level as well as in research and development units.
Apeluję o podjęcie działań prowadzących do szybkiego europejsko - japońskiego zbliżenia w obszarze aeronautyki, zarówno na poziomie przedsiębiorstw, jak i jednostek naukowo-badawczych.

Synonimy (angielski) dla "aeronautics":

aeronautics
aeronaut
aeronautic
aeronautical
English