"aerodynamic" po polsku

EN

"aerodynamic" - polskie tłumaczenie

EN

aerodynamic {przymiotnik}

volume_up
aerodynamic (też: streamlined)

Przykłady użycia - "aerodynamic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOnly if you control and regulate it, you will get that aerodynamic efficiency.
Dopiero wtedy da się osiągnąć taką wydajność.
EnglishWe had knowledge about the electromechanical efficiency and then we can calculate the aerodynamic efficiency.
Znaliśmy już wydajność elektromechaniczną więc można było wyliczyć wydajność aerodynamiczną.
EnglishAlso, we see how we measure the aerodynamic efficiency.
Widać też jak można zmierzyć efektywność aerodynamiczną.
EnglishAnd despite the aerodynamic interactions of these propeller blades, they're able to maintain stable flight.
Pomimo oddziaływań aerodynamicznych śmigieł, Pomimo oddziaływań aerodynamicznych śmigieł, mogą utrzymać stabilny lot.
English. ~~~ 64 meter wingspan to carry one pilot, the batteries, flies slowly enough with the aerodynamic efficiency.
Potrzeba 64 metrów, aby unieść pilota, akumulatory i lecieć tak wolno, jak pozwala doskonałość aerodynamiczna.
EnglishThe way you normally build a system right now is you have a tube stack that has to be launched from the ground, and resist all kinds of aerodynamic forces.
Na dzień dzisiejszy buduje się system w ten sposób, że jest rura, która jest wyrzucona z powierzchni Ziemi i która stawia opór wszystkim rodzajom sił aerodynamicznych.
EnglishWith both systems the mass median aerodynamic diameter of the aerosol droplet (MMAD) with iloprost was between 2.6 and 2.7 micrometres.
W przypadku obu tych systemów masowa mediana aerodynamicznej średnicy (ang. mass median aerodynamic diameter - MMAD) kropelek aerozolu dla iloprostu mieści się w zakresie 2, 6- 2, 7 mikrometrów.
EnglishIt will have a negative impact on the vehicle mass, on vehicles' aerodynamic properties and, consequently, on fuel consumption and ipso facto on the environment.
Będzie to miało negatywny wpływ na ciężar pojazdu, na właściwości aerodynamiczne pojazdu, a przez to w konsekwencji na zużycie paliwa i tym samym na środowisko naturalne.
EnglishSo we looked at the birds, and we tried to make a model that is powerful, ultralight, and it must have excellent aerodynamic qualities that would fly by its own and only by flapping its wings.
Patrząc na ptaki, chcieliśmy stworzyć model bardzo lekki, ale z niesamowitymi właściwościami aerodynamicznymi, który potrafiłby sam latać machając skrzydłami.

Synonimy (angielski) dla "aerodynamic":

aerodynamic
aerodynamics