EN

advisor {rzeczownik}

volume_up
Greed was and is a bad advisor on financial strategies.
W odniesieniu do strategii finansowych chciwość była i jest złym doradcą.
Doradca pana Churchill do spraw wywiadu.
I have produced a diagram which shows the career of your special advisor.
Przygotowałam wykres przedstawiający przebieg kariery pańskiego specjalnego doradcy.

Przykłady użycia - "advisor" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI have produced a diagram which shows the career of your special advisor.
Przygotowałam wykres przedstawiający przebieg kariery pańskiego specjalnego doradcy.
EnglishGreed was and is a bad advisor on financial strategies.
W odniesieniu do strategii finansowych chciwość była i jest złym doradcą.
EnglishI would like to speak with a mortgage advisor.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
EnglishOf course, I also need to thank my assistant, the advisor in my political group and the advisor of the ITRE Committee.
Muszę również oczywiście podziękować mojej asystentce, doradcy w mojej grupie politycznej i doradczyni w komisji ITRE.
EnglishChief lntelligence Advisor to Mr Churchill.
EnglishThis is why we are fully supportive of the good offices of the UN Secretary General and his Special Advisor for Myanmar.
Dlatego właśnie całkowicie popieramy dobre urzędy Sekretarza Generalnego ONZ i jego Specjalnego Doradcy ds. Myanmaru.
EnglishIt reminds me a little of the tax return forms in the Czech Republic, which ordinary citizens cannot complete without a tax advisor.
Przypomniały mi się czeskie formularze podatkowe, których zwykli obywatele nie są w stanie wypełnić bez pomocy doradcy podatkowego.

"advisory group" - polskie tłumaczenie

advisory group
Polish
  • grupa doradcza
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "advisor":

advisor
investment advisor