EN

advisers {liczba mnoga}

volume_up
advisers (też: consultants, handlers)
After a while, his advisers complained.
" Po jakimś czasie jego doradcy zaczęli się skarżyć.
I note that Parliament's Legal Affairs Committee and legal advisers have made the same assessment.
Przyjmuję do wiadomości, że Komisja Prawna Parlamentu oraz jego doradcy prawni przyjęli taką samą ocenę.
When President Bush signed it, his advisers looked back and said, 'my God, China has signed it!
Kiedy prezydent Bush podpisał zgodę, jego doradcy spojrzeli po sobie i powiedzieli: "O Boże, Chińczycy w WTO!

Przykłady użycia - "advisers" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFrom next year the names of the advisers can be found on the net as well.
Od przyszłego roku w Internecie będzie można również znaleźć nazwiska doradców.
EnglishI was listening to all the experts and talking to sort of a board of medical advisers.
Słuchałem wszystkich ekspertów i rozmawiałem z zespołem doradców medycznych.
EnglishI would like to thank my advisers and the staff of the Committee on Budgets.
Chciałbym podziękować moim doradcom oraz pracownikom Komisji Budżetowej.
EnglishBoth these advisers informed us that the legal basis used was wrong.
Obaj radcy poinformowali nas, iż użyta podstawa prawna była niewłaściwa.
EnglishEach of those people in turn has advisers who advise them, so they can advise the president.
Podobnie, każda z tych osób ma swoich własnych doradców, więc może doradzać prezydentowi.
EnglishI note that Parliament's Legal Affairs Committee and legal advisers have made the same assessment.
Przyjmuję do wiadomości, że Komisja Prawna Parlamentu oraz jego doradcy prawni przyjęli taką samą ocenę.
EnglishUS troops are already being deployed there as advisers.
Już teraz wysyła się tam amerykańskich żołnierzy jako doradców.
EnglishShe could teach our financial advisers a few things or two.
Mogłaby nauczyć paru rzeczy naszych doradców finansowych.
EnglishWhen President Bush signed it, his advisers looked back and said, 'my God, China has signed it!
Kiedy prezydent Bush podpisał zgodę, jego doradcy spojrzeli po sobie i powiedzieli: "O Boże, Chińczycy w WTO!
EnglishWe stopped being MEPs and instead became advisers.
Przestaliśmy być posłami do PE i staliśmy się doradcami.
EnglishThe opinions of both Council's and Parliament's legal advisers have also been negative.
Opinie doradców prawnych zarówno Rady, jak i Parlamentu także były negatywne. Byliśmy też świadkami skandalu w Europejskim Urzędzie ds.
EnglishAfter a while, his advisers complained.
" Po jakimś czasie jego doradcy zaczęli się skarżyć.
EnglishWhat motivated me to film their behavior was something that I asked my scientific advisers: "What motivates the pollinators?"
Jesteśmy częścią natury i musimy się o nią troszczyć.
EnglishThat person surrounds himself or herself with advisers.
EnglishNo politician survives without advisers.
EnglishI am talking about the advisers, the diplomats, about a great many people who are ultimately the ones doing the most important work.
Mówię tu o doradcach, dyplomatach, wielu ludziach, którzy w ostatecznym rozrachunku wykonują najważniejszą pracę.
EnglishI also support the demand for more stringent rules for professionals and advisers working for European institutions.
Popieram również żądanie wprowadzenia surowszych zasad dotyczących pracowników i doradców związanych z instytucjami europejskimi.
EnglishAs I said, we might be able to send a smaller team of advisers to follow the process under the current circumstances.
Jak powiedziałam, możemy być w stanie wysłać niewielki zespół doradców, którzy będą śledzić ten proces w obecnych okolicznościach.
EnglishEach focal topic had its own event forms and formats and was supported in terms of content by prominent academics and cultural advisers.
Każdemu zagadnieniu zostaną poświęcone różne rodzaje imprez, każde z nich będzie także miało swój własny format.
EnglishBy dismissing the name issue, calling it 'comical' for instance, we become bad advisers to FYROM and we do not serve its cause.
Odrzucając kwestię nazwy, np. nazywając ją "komiczną”, stajemy się złymi doradcami dla FYROM i nie przysłużymy się sprawie.

Synonimy (angielski) dla "advisement":

advisement
adviser