EN

advertising {rzeczownik}

volume_up
advertising (też: commercials, ads, adverts)
volume_up
reklamy {niemęskoos.}
They are protected by the Misleading Advertising Directive.
Są one chronione przepisami dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd.
How have they applied the directive on misleading and comparative advertising?
W jaki sposób zastosowały one dyrektywę dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej.
The restriction on advertising in children's programmes is also something which I welcome.
Z zadowoleniem przyjmuję także ograniczenie reklamy w programach dla dzieci.
Misleading and comparative advertising (vote)
Reklama wprowadzająca w błąd i reklama porównawcza (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
Moreover, there is a very fine line between information and advertising.
Rozróżnienie między informacją a reklamą jest poza tym bardzo subtelne.
The advertising of medicinal products continues to be prohibited.
Reklama produktów leczniczych pozostaje zakazana.
For instance, advertising for prescribed drugs is not allowed.
Na przykład, reklamowanie leków na receptę jest zakazane.
Advertising the sale of sexual services and prostitution corrupts children from a tender age.
Reklamowanie usług seksualnych i prostytucji ma szkodliwy wpływ na dzieci od najmłodszych lat.
Advertising with Google won't have any effect on your site's presence in our search results.
Reklamowanie w Google nie będzie miało żadnego wpływu na pozycję witryny w wynikach wyszukiwania.
I do not know if the intelligent car will need enormous promotion and advertising.
Nie wiem, czy inteligentne samochody będą wymagały wielkiej handlowej promocji i reklamy.
Marketing and advertising in the media manoeuvre between information, promotion and manipulation.
Marketing i reklama w mediach manewrują między informacją, promocją i manipulacją, problem jest w ich rozróżnianiu.
Thirdly, there needs to be a common regulation in relation to advertising promotion and the provisions of online gambling.
Po trzecie, musimy mieć wspólne regulacje dotyczące reklamy, promocji i świadczenia usług w zakresie gier hazardowych on-line.

Przykłady użycia - "advertising" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe problem with marketing and advertising cannot be ascribed to the media as such.
Problem z marketingiem i reklamami nie może zostać przypisany mediom jako takim.
EnglishI do not know if the intelligent car will need enormous promotion and advertising.
Nie wiem, czy inteligentne samochody będą wymagały wielkiej handlowej promocji i reklamy.
EnglishHow marketing and advertising affect equality between women and men (debate)
Wpływ marketingu i reklamy na równość statusu kobiet i mężczyzn (debata)
EnglishBecause advertising can be the best of things and also the worst of things.
Ponieważ reklama może być najlepszym z instrumentów, ale może też być najgorszym z nich.
EnglishI voted in favour of this report on the impact of advertising on consumer behaviour.
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie wpływu reklamy na zachowania konsumentów.
EnglishFurthermore, there are dozens of loopholes in the legal framework of such advertising.
Co więcej, w ramach prawnych dla tego rodzaju reklamy istnieje wiele luk.
EnglishBut it was a difficulty for me -- because this is my artwork; should I do advertising?
Ale było to dla mnie bardzo trudne poniewż to jest moja praca artystycza.
EnglishThe information must be clearly distinguished from commercial advice or advertising.
Informacje te muszą być wyraźnie oddzielone od porad o charakterze komercyjnym i reklamy.
EnglishAnd we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
Stacje dostały pół minuty więcej na reklamy, by móc więcej zarobić.
EnglishI also disagree with the call for an obligatory allocation of 20% of advertising space.
Nie zgadzam się także z wnioskiem o obowiązkowe wydzielenie 20% powierzchni reklamowej.
EnglishThe restriction on advertising in children's programmes is also something which I welcome.
Z zadowoleniem przyjmuję także ograniczenie reklamy w programach dla dzieci.
EnglishWhat is the point of demanding, yet again, a restriction on advertising?
Jaki jest sens, aby ponownie domagać się ograniczenia działań reklamowych?
English. - (LT) Modern advertising has long overtaken the legal framework of this area.
na piśmie - (LT) Nowoczesna reklama już dawno wyprzedziła ramy prawne w tym obszarze.
EnglishThen, as your ads run, your advertising costs are deducted from the payment you've made.
W miarę wyświetlania reklam ich koszty są odliczane z dokonanej przez Ciebie płatności.
EnglishOf course we would have preferred a firmer stance on children's advertising.
Oczywiście wolelibyśmy bardziej stanowcze stanowisko w odniesieniu do reklamy wobec dzieci.
EnglishI lived for 40 years in an area of Europe where advertising was banned.
Mieszkałem przez 40 lat w regionie Europy, w którym działania reklamowe były zakazane.
EnglishUntil recently many of them combined information on the medicine with their own advertising.
Do niedawna wiele z nich łączyło informacje o lekach z własnym przekazem reklamowym.
EnglishAdvertising is an essential tool which ensures that the free market functions properly.
Reklama jest niezbędnym narzędziem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie wolnego rynku.
EnglishMoreover, there is a very fine line between information and advertising.
Rozróżnienie między informacją a reklamą jest poza tym bardzo subtelne.
EnglishI share many of Mr Juvin's views on the impact of advertising on consumer behaviour.
Podzielam wiele poglądów pana posła Juvina na temat wpływu reklamy na zachowania konsumentów.

"advertising gimmicks" - polskie tłumaczenie

advertising gimmicks
Polish
  • sztuczki reklamowe
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "advertising":

advertising
advertiser