"to advertise for" po polsku

EN

"to advertise for" - polskie tłumaczenie

EN

to advertise for {czasownik}

volume_up
to advertise for
volume_up
poszukiwać {czas. ndk} (kogoś lub czegoś)
to advertise for
volume_up
zareklamować poszukiwanie {czas. ndk} (kogoś lub czegoś)
to advertise for
volume_up
zareklamować {czas. dk} (poszukiwanie kogoś lub czegoś)
Chcemy zareklamować bezpieczeństwo.
to advertise for
volume_up
zaanonsować {czas. dk} (poszukiwanie kogoś lub czegoś)

Przykłady użycia - "to advertise for" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn turn, this can help determine the best places to advertise.
Pomaga to również w ustalaniu najlepszych miejsc do wyświetlania reklam.
EnglishWith your AdWords account, you advertise your detailed cleaning because it's where you make your most money.
W AdWords reklamujesz sprzątanie dokładne, ponieważ na tej usłudze zarabiasz najwięcej.
EnglishI don't want to advertise them too much; that's not the point.
Nie chcę ich za bardzo reklamować, nie o to chodzi.
EnglishAll right, so, I've got a metronome, and it's the world's smallest metronome, the -- well, I shouldn't advertise.
Dobrze, mam więc metronom, najmniejszy model na świecie, firmy... ~~~ Nie powinienem reklamować.
EnglishTo set the ball rolling, the Commission should advertise the agreed conditions for an initiative when they are agreed.
Aby wprawić machinę w ruch, Komisja powinna ogłosić warunki inicjatywy, skoro tylko zostaną one uzgodnione.
EnglishWhilst it stresses the right to advertise, it ultimately asserts the patient's right to information.
Choć w dyrektywie podkreślono prawo do działań reklamowych, jednak stanowczo opowiedziano się za prawem pacjenta do informacji.
EnglishAnd now, behold, I go unto my people: come, [and] I will advertise thee what this people shall do to thy people in the latter days.
A teraz oto ja odchodzę do ludu mego, jednak oznajmięć, co uczyni lud ten ludowi twemu na potem.
EnglishWhen a website is suspended, that means you won't be able to advertise that suspended website until you remove any unacceptable content.
Zawieszonej witryny nie można reklamować do czasu usunięcia wszelkich niedozwolonych treści.
EnglishAnd quite frankly, I think if Colonel Sanders was to be careful how he worded it, he could actually advertise an extra piece.
(Śmiech) to mógłby sprzedać dodatkowy kawałek kurczaka.
EnglishIf you use keywords to target your ads, you select a set of keywords related to the product or service you'd like to advertise.
W przypadku kierowania reklam na słowa kluczowe dobierasz zestaw słów kluczowych powiązanych z promowaną ofertą.
EnglishCould we find a way of encouraging their manufacturers to produce and subsequently advertise healthier food products?
Czy moglibyśmy znaleźć sposób na zachęcanie wytwórców do produkowania, a następnie reklamowania zdrowszych artykułów spożywczych?
EnglishI want to advertise safety.
EnglishIn our sample ad, the keyword "advertise" should get the attention of people who are searching for ways to advertise online.
W naszej przykładowej reklamie słowo kluczowe „reklamuj” powinno zwrócić uwagę osób, które poszukiwały sposobów reklamowania się online.
EnglishWhen it comes to being what you say you are, the easiest mistake that companies make is that they advertise things that they are not.
Kiedy przychodzi do bycia tym, czym twierdzi się, że jest, najczęstszym błędem jest reklamowanie produktów, którymi się nie jest.
EnglishHow am I going to advertise safety?"
EnglishFor this, we need high quality training that is also harmonised throughout Europe and, at the same time, we need to advertise for this area.
Dlatego też musimy zapewniać szkolenia na wysokim poziomie, zharmonizowane w całej Europie, a jednocześnie propagować pracę w tym obszarze.
EnglishI am fiercely opposed, for example, to the idea of authorising companies to advertise their medicines to patients via medical personnel.
Jestem na przykład zdecydowanym przeciwnikiem pomysłu, aby zezwolić firmom na reklamę ich leków wśród pacjentów za pośrednictwem personelu medycznego.
EnglishBeware of SEOs that claim to guarantee rankings, allege a "special relationship" with Google, or advertise a "priority submit" to Google.
Wystrzegaj się SEO, którzy twierdzą, że gwarantują pozycję w rankingach, mają „specjalne układy z Google” lub reklamują „priorytetowe zgłaszanie” witryn do Google.
EnglishFinally, it is a good thing that it is to be impermissible to advertise a product as having properties that are beyond what it can offer.
I wreszcie dobrym rozwiązaniem jest uznanie za niedopuszczalną sytuacji, w której dany produkt reklamowany jest jako posiadający właściwości, których w istocie nie może zapewnić.
EnglishI have been told by constituents that they have been invited to advertise their business for no costs only to receive a large invoice with legal threats not long after.
Moi wyborcy mówili mi, że zapraszano ich do darmowego zareklamowania się tylko po to, by wkrótce potem otrzymali rachunek na pokaźną sumę wraz z groźbami prawnymi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to advertise for"

for spójnik
for przyimek
for
to provide for czasownik
to make for czasownik
to care for czasownik