EN

advert {rzeczownik}

volume_up
1. Brytyjski angielski, potoczny
According to Article 6(1), Slovak must be used in the text of adverts, whether public or private.
1 język słowacki musi być również stosowany w tekstach ogłoszeń, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Zgodnie z art.
According to Article 8(6), adverts must appear first and larger in the national language, or the letters must be at least as big as those in the text in the second language.
8 ust. 6 ogłoszenia mają pojawiać się najpierw w języku narodowym, w większym formacie lub też z zastosowaniem liter co najmniej tak dużych, jak w tekście w drugim języku.
It is also essential, in my opinion, to safeguard the most vulnerable categories and reinforce education and information, increasing the transparency of adverts.
Moim zdaniem istotne jest również zapewnienie ochrony grupom najbardziej podatnym na zagrożenia i wzmocnienie edukacji i informacji, a także zwiększenie przejrzystości ogłoszeń reklamowych.

Przykłady użycia - "advert" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn my country, a church advert reciting scripture has been banned.
W moim własnym kraju zakazano reklamy religijnej zawierającej cytat z Pisma Świętego.
EnglishAnd so what we also felt was that whatever we did we couldn't do a cheesy advert for Britain.
Co jeszcze czuliśmy to to że cokolwiek byśmy nie zrobili nie mogliśmy zrobić tandetnej reklamy Brytanii.
EnglishAny advert must indicate energy consumption and energy savings.
Reklama musi określać zużycie i oszczędność energii.
EnglishAny advert promoting the technical features of refrigerators, washing machines or domestic ovens must indicate the product's energy consumption.
Każda reklama przedstawiająca parametry techniczne lodówek, pralek czy piekarników musi podawać zużycie energii przez ten produkt.
EnglishI also used to wonder about an advert for Iran; at a time when public stonings took place there, we used to allow adverts for that seraphic country.
Zastanawiałam się także kiedyś nad reklamą Iranu; w czasie, kiedy miały tam miejsce publiczne kamienowania, dopuszczaliśmy reklamy tego idyllicznego kraju.
EnglishToday it is impossible for an advertiser to make an advert for a product which increases environmental problems or hastens climate change.
Obecnie reklamodawcy nie mają możliwości stworzenia reklamy produktu, który zwiększa problemy z zakresu ochrony środowiska naturalnego czy przyspiesza zmiany klimatu.

"advertising gimmicks" - polskie tłumaczenie

advertising gimmicks
Polish
  • sztuczki reklamowe
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.