EN

adventurous {przymiotnik}

volume_up
adventurous (też: adventuresome)
I don't want to go back, and it's not because I'm adventurous.
Nie cofnąłbym się w czasie i nie dlatego, że jestem żądny przygód ale dlatego, że możliwości na tej planecie pchają nas naprzód, a nie wstecz.

Przykłady użycia - "adventurous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI trust that the Commission's proposal will be more adventurous.
Wierzę, że wniosek Komisji będzie bardziej odważny.
EnglishAnd look, if you're adventurous, you go up the octave.
I jeśli jesteście na siłach, możecie spróbować oktawę wyżej.
English. ~~~ I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges.
A nawet w zeszłym roku zdobyłem Kilimanjaro, najwyższą górę Afryki.
EnglishI don't want to go back, and it's not because I'm adventurous.
Nie cofnąłbym się w czasie i nie dlatego, że jestem żądny przygód ale dlatego, że możliwości na tej planecie pchają nas naprzód, a nie wstecz.
EnglishAs I said, they were adventurous people.
EnglishGirl 6: Like, if you were a girl and you were really adventurous and a real big tomboy, you would think that girls' games were kinda sissy.
To znaczy, jeśli byłabyś dziewczyną naprawdę żądną przygód, prawdziwą chłopczycą, pomyślałabyś, że te gry są nieco dziewczyńskie.
EnglishWhen they were a bunch of kids, they were kind of very imaginative, very adventurous, as they were trying at Caltech to mix chemicals and see which one blows up more.
Założyli je ludzie młodzi, twórczy, żadni przygód, Założyli je ludzie młodzi, twórczy, żadni przygód, pracujący w Caltech, badający, co fajnie wybucha.
EnglishAbove all, this is true of the more adventurous parts which show that Parliament is moving with the times, such as environmental issues and the link to growth.
Przede wszystkim dotyczy to bardziej kontrowersyjnych spraw, co pokazuje, że Parlament idzie z duchem czasu, jak w przypadku spraw ekologicznych i ich związku ze wzrostem gospodarczym.