EN

adventures {rzeczownik}

volume_up
adventures (też: wandering)

Przykłady użycia - "adventures" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOh, I'm sorry, Roo, but there will certainly be other adventures you can go on.
Przykro mi, Maleństwo, ale na pewno czekają cię jeszcze liczne przygody.
EnglishSome of those adventures are a little bit dark or on the darker side.
Niektóre znajdują się po ciemniejszej stronie, a inne są cudownie zachęcające.
EnglishRB: Well, I think the balloon adventures were -- each one was, each one, actually, I think we came close.
Cóż, sądzę, że wyprawy balonowe -- w każdej byliśmy bardzo blisko.
EnglishOne of the companies I started, Space Adventures, will sell you a ticket.
EnglishBut they were not two characters on two different adventures.
Ale nie były to dwie postaci mające różne przygody.
EnglishAnd we're ready now to tell a story about his childhood and his life, and it goes on, and he has, you know, many adventures.
Teraz można już opowiedzieć historię dzieciństwa i życia i tak dalej, ma wiele przygód.
EnglishWe love new stuff -- new material stuff for sure -- but also new ideas, new adventures, new experiences.
Kochamy nowe rzeczy -- nowe materialne rzeczy, wiadomo -- ale także nowe idee, nowe przygody, nowe doświadczenia.
EnglishSome of those adventures are wonderfully encouraging -- he's got to go to school.
EnglishBut if I'm going to continue doing these adventures, there has to be a reason for me to do them beyond just getting there.
Mniej więcej w tamtym czasie poznałem wyjątkowego człowieka, Petera Thuma, który zainspirował mnie swoją działanością.
English(Applause) So as I do this, I'm also going to tell you a few of the life lessons that, believe it or not, I have picked up in these adventures wearing nothing new.
(Oklaski) Przy okazji podzielę się lekcjami życia, których nauczyły mnie przygody z noszeniem używanych rzeczy.
EnglishIn addition, of course, as is simply the case with such adventures, whenever anyone helped the fugitive, they ripped off part of the treasure.
Ponadto, oczywiście, jak to zazwyczaj jest w przypadku takich przygód, niezależnie od tego czy ktoś pomaga uciekinierowi, kradną one część skarbu.
EnglishBecause if you spend this week thinking about Iraq and thinking about Bush and thinking about the stock market, you're going to miss one of the greatest adventures that we've ever been on.
Bo jeśli przez ten tydzień myśleliście o Iraku, o Bushu i o giełdzie, umknie wam jedna z największych przygód.
EnglishWe have drawn enough lessons from the military adventures we have witnessed, from the Near and Middle East to Afghanistan and a few other places.
Wyciągnęliśmy już wystarczająco dużo lekcji z przygód wojskowych, których byliśmy świadkami począwszy od Bliskiego Wschodu, a skończywszy na Afganistanie i kilku innych miejscach.
EnglishI would like to talk today about what I think is one of the greatest adventures human beings have embarked upon, which is the quest to understand the universe and our place in it.
Chciałbym dziś opowiedzieć o, jak myślę, jednej z najwspanialszych przygód, na jaką wyruszyli ludzie, czyli misji zrozumienia wszechświata i naszego w nim miejsca.
EnglishSo when I found a cheap camera on the subway, I started documenting those adventures with my friends and gave them back as photocopies -- really small photos just that size.
Kiedy znalazłem tani aparat w metrze, rozpocząłem dokumentowanie przygód wraz z moimi kumplami, którym dawałem później odbitki -- bardzo małe zdjęcia -- takiego rozmiaru.
EnglishIn energy policy, the European Union is beginning to resemble the doctor in Hašek's story, 'The Adventures of the Good Soldier Švejk', who prescribed one treatment for all illnesses - an enema.
Unia Europejska w polityce energetycznej zaczyna przypominać lekarza z powieści Haška "Przygody dobrego wojaka Szwejka”. Na każdą chorobę miał on jedną terapię, a mianowicie lewatywę.