"advantaged" po polsku

EN

"advantaged" - polskie tłumaczenie

advantaged
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu dla "advantaged".

Słownik angielsko-polski

Przykłady użycia - "advantaged" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe EU must aim to be an example of the well off always willing to give a hand-up to those less advantaged then ourselves.
UE musi czynić starania, aby świecić przykładem ciągłej gotowości do podawania ręki tym, którzy są mniej uprzywilejowani, niż my sami.
EnglishThis would enable the European Union to fulfil a duty of honour by supporting the sustainable development of the air transport sector in these less advantaged states as well.
Umożliwi to Unii Europejskiej wykonanie honorowego zadania polegającego na wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora transportu powietrznego również w tych mniej uprzywilejowanych państwach.