EN

advances {tylko liczba mnoga}

volume_up
1. "efforts"
advances (też: effort, endeavour, solicitation)
volume_up
zabiegi {niemęskoos.}
advances (też: courtship, dalliance, suit)
volume_up
zaloty {niemęskoos.}
advances (też: courting, wooing)
volume_up
umizgi {niemęskoos.}
advances
volume_up
awanse {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "advances" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
Wzrost skali gier hazardowych on-line to nie żywioł, który narasta niepowstrzymanie.
EnglishIn view of those advances, I would ask Members to support this compromise package.
Chciałabym prosić szanownych posłów o poparcie tego kompromisowego pakietu rozwiązań.
EnglishIt is not up to us to dictate to anybody what advances can and cannot be made.
Nie jest naszym zadaniem dyktowanie komukolwiek, komu ma się przypodobać, a komu nie.
EnglishCancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.
Nowotwory stanowią problem globalny, który pomimo postępów w medycynie wciąż nas nęka.
EnglishIn this context, advances in renewable energies are particularly relevant.
W tym kontekście rozwój odnawialnych źródeł energii jest szczególnie istotny.
EnglishHowever, scientific advances have allowed the creation of new inactivated vaccines.
Jednakże postęp technologiczny umożliwił opracowanie nowych szczepionek inaktywowanych.
EnglishIt also highlights the efforts made and significant advances achieved in recent times.
Uwydatnia się również dokonane wysiłki i znaczny postęp w ostatnim okresie.
EnglishNevertheless it does offer a number of major advances at this provisional stage in our work.
Mimo to udało się osiągnąć istotne postępy na tym wstępnym etapie naszej pracy.
EnglishAll of these advances easily meet the expectations of the ACP countries.
Wszystkie osiągnięte postępy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom krajów AKP.
EnglishOver recent years, advances have been made in the field of animal vaccination.
W ostatnich latach dokonano postępu w zakresie szczepień zwierząt.
EnglishUnfortunately, it does not put a monetary figure on any of these advances.
Niestety w żadnym z tych przypadków nie podaje się konkretnych cyfr.
EnglishThe Treaty of Lisbon makes significant advances regarding the protection of fundamental rights.
Traktat lizboński czyni znaczne postępy w zakresie ochrony praw podstawowych.
EnglishMember States have made huge advances in improving the quality of life of their inhabitants.
Kraje członkowskie osiągnęły olbrzymie postępy w polepszaniu jakości życia mieszkańców.
EnglishSmall taxpayers and taxpayers who start a business can pay tax advances quarterly.
Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą opłacać zaliczki kwartalnie.
EnglishA Treaty with significant advances, some of which I would like to highlight, if I may.
Traktat, który zapewni znaczący rozwój, którego pewne aspekty chciałbym podkreślić, jeśli mogę.
EnglishReally advanced civilization is based on advances in energy.
W rzeczywistości postęp cywilizacyjny bazuje na osiągnięciach w generacji energii.
EnglishMr President, this is one of the most important democratic advances for the European Union.
Panie przewodniczący! To jeden z najważniejszych demokratycznych kroków w Unii Europejskiej.
EnglishHuge advances are being made today in photovoltaic technology.
Obecnie czyni się wielkie postępy w zakresie technologii fotowoltaicznej.
EnglishIt is true that advances in technology should make this process easier.
To prawda, że postępy w technologii mogłyby ułatwić ten proces.
EnglishUnder your presidency, this Parliament has seen other major advances.
Pod pana przewodnictwem Parlament był świadkiem znacznych zmian.