"advance payment" po polsku

EN

"advance payment" - polskie tłumaczenie

EN

advance payment {rzeczownik}

volume_up
advance payment (też: prepayment)
advance payment (też: retainer)
On request, the advance payment may be determined on the basis of your return from the previous year.
Na wniosek podatnika wysokość zaliczki może zostać określona na podstawie deklaracji podatkowej za poprzedni rok.
An advance payment system must be set up, based on an immediate initial assessment of the direct losses incurred.
Należy uruchomić system wypłaty zaliczek w oparciu o natychmiastową wstępną ocenę bezpośrednich strat.

Przykłady użycia - "advance payment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOn request, the advance payment may be determined on the basis of your return from the previous year.
Na wniosek podatnika wysokość zaliczki może zostać określona na podstawie deklaracji podatkowej za poprzedni rok.
EnglishAn advance payment system must be set up, based on an immediate initial assessment of the direct losses incurred.
Należy uruchomić system wypłaty zaliczek w oparciu o natychmiastową wstępną ocenę bezpośrednich strat.
EnglishWe welcome the formula of advance payment, because this makes it easier for the beneficiary countries to use the funds.
Z zadowoleniem witamy formułę wypłaty zaliczkowej, bo to ułatwia państwom beneficjentom korzystanie z tych środków.
EnglishSecondly, in the Regulation amendment we propose to enlarge the scope, we propose to lower the threshold and we propose to change the procedure allowing specifically for the advance payment.
Po drugie, w zmienionym rozporządzeniu proponujemy rozszerzenie zakresu, obniżenie progu oraz zmianę w procedurze umożliwiającą właśnie płatności zaliczkowe.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "advance payment"

advance rzeczownik
payment rzeczownik
advance tax payment rzeczownik
demand for payment rzeczownik
advance health care directive rzeczownik
advance directive rzeczownik
to make a payment czasownik
date of payment rzeczownik
front-load payment rzeczownik
additional payment rzeczownik
Polish
loan payment rzeczownik