EN

adults {liczba mnoga}

volume_up
adults
Adults Adults should take the Telzir oral suspensions without food and on an empty stomach.
Dorośli Dorośli powinni przyjmować zawiesinę doustną Telzir bez pokarmu i na pusty żołądek.
Adults The following dosages for specific types of infection are recommended:
Dorośli W szczególnych rodzajach zakażeń zaleca się stosowanie następującego dawkowania:
Adults Olanzapine is indicated for the treatment of schizophrenia.
Dorośli Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii.
adults

Przykłady użycia - "adults" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHow Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults
Jaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli
EnglishThe pharmacokinetics of efavirenz in paediatric patients were similar to adults.
Farmakokinetyka efawirenzu u dzieci i młodzieży jest podobna jak u dorosłych.
EnglishIn the prevention of manic episodes, Zyprexa tablets were studied in 1,162 adults.
W zapobieganiu epizodom maniakalnym tabletki Zyprexa badano u 1 162 pacjentów.
EnglishNeoclarityn is indicated for adults and adolescents (12 years of age and older).
Neoclarityn przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży (12 lat lub więcej).
EnglishNoxafil can be used to treat the following types of fungal infections in adults:
Noxafil może być stosowany w leczeniu następujących zakażeń grzybiczych u dorosłych:
EnglishThe recommended dose for adults is 0.1 mmol per kilogram body weight (mmol/ kg BW).
Zalecana dawka dla dorosłych wynosi 0, 1 mmol na kg masy ciała (mmol/ kg mc.).
EnglishThe deltoid muscle is the preferred site for injection in adults and adolescents.
U dorosłych i młodzieży preferowanym miejscem wstrzyknięcia jest mięsień naramienny.
EnglishNow there is an epidemic of obesity: two-thirds of adults and 15 percent of kids.
Obecnie mamy epidemię otyłości, na którą choruje 65% dorosłych i 15% dzieci.
EnglishMonitoring of hepatic function should be carried out in both children and adults.
Monitorowanie czynności wątroby należy prowadzić zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.
EnglishAdults (≥ 18 years) and adolescents (12 to 17 years) weighing 50 kg or more
Dorośli (≥ 18 lat) i młodzież (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub więcej.
EnglishReplacement of endogenous growth hormone in adults with growth hormone deficiency of
Uzupełnienie endogennego hormonu wzrostu u dorosłych z niedoborami hormonu wzrostu
EnglishARICLAIM is used in adults to treat a condition called diabetic neuropathic pain.
Lek ARICLAIM wskazany jest w leczeniu bólu w neuropatii cukrzycowej u osób dorosłych.
EnglishAdults and adolescents: the recommended dose of Ziagen is 600 mg daily (30 ml).
Dorośli i młodzież: zalecana dawka preparatu Ziagen wynosi 600 mg (30 ml) raz na dobę.
EnglishThe upper arm muscle is the preferred site for injection in adults and adolescents.
Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u dorosłych i młodzieży jest mięsień naramienny.
EnglishDosage in adults and adolescents (12 to 17 years) weighing 50 kg or more:
Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 12 do 17 lat) ważących 50 kg lub powyżej:
EnglishThe situations where Ribavirin Teva can be used with adults are listed below:
Poniżej wymieniono sytuacje, kiedy lek Ribavirin Teva może być stosowany u dorosłych:
EnglishAdults The standard total dose is 40 mg, given in two doses of 20 mg each.
Dorośli Całkowita dawka standardowa wynosi 40 mg, podana w dwóch dawkach po 20 mg.
EnglishThis is an example of how adults in positions of power can ignite the power of a child.
Oto przykład na to, jak dorośli na "silnej" pozycji mogą rozpalić w dziecku siłę.
EnglishThe recommended starting dose of Mimpara for adults is 30 mg twice per day.
Zalecaną dawką początkową preparatu Mimpara u dorosłych jest 30 mg dwa razy na dobę.
EnglishThe recommended starting dose of Parareg for adults is 30 mg twice per day.
Zalecaną dawką początkową preparatu Parareg u dorosłych jest 30 mg dwa razy na dobę.

Synonimy (angielski) dla "adult":

adult
adult male
English