"Adrian" po polsku

EN

"Adrian" - polskie tłumaczenie

volume_up
Adrian {nazwa wł.}
PL
PL

"Adrian" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

Adrian {nazwa własna}

volume_up
- Sprawozdanie: Alain Lamassoure, Adrian Severin
Pan poseł Adrian Severin omówi tę kwestię bardziej szczegółowo.
BJ: This is Adrian and Thys Stander, who went on to actually design the cane system for the horse, and our next-door neighbor Katherine, riding on a ladder.
BJ: To jest Adrian i Thys Stander, którzy zabrali się potem za projektowanie struktury z trzciny dla tego konia i nasza, mieszkająca tuż obok, sąsiadka Katherine, jadąca na drabinie.
PL

Adrian {męski}

volume_up
Adrian
- Sprawozdanie: Alain Lamassoure, Adrian Severin
- Report: Alain Lamassoure, Adrian Severin
Pan poseł Adrian Severin omówi tę kwestię bardziej szczegółowo.
Adrian Severin will say more about this.
BJ: To jest Adrian i Thys Stander, którzy zabrali się potem za projektowanie struktury z trzciny dla tego konia i nasza, mieszkająca tuż obok, sąsiadka Katherine, jadąca na drabinie.
BJ: This is Adrian and Thys Stander, who went on to actually design the cane system for the horse, and our next-door neighbor Katherine, riding on a ladder.

Przykłady użycia - "Adrian" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishRequest for waiver of parliamentary immunity of Mr Adrian Severin (
Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego posła Adriana Severina (
EnglishAdrian Severin will say more about this.
Pan poseł Adrian Severin omówi tę kwestię bardziej szczegółowo.
English- Report: Alain Lamassoure, Adrian Severin
English. - (FR) I voted for the report by my colleagues Alain Lamassoure and Adrian Severin on the composition of the European Parliament.
na piśmie. - (FR) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania moich kolegów Alaina Lamassoure'a i Adriana Severina dotyczącego składu Parlamentu Europejskiego.
EnglishBJ: This is Adrian and Thys Stander, who went on to actually design the cane system for the horse, and our next-door neighbor Katherine, riding on a ladder.
BJ: To jest Adrian i Thys Stander, którzy zabrali się potem za projektowanie struktury z trzciny dla tego konia i nasza, mieszkająca tuż obok, sąsiadka Katherine, jadąca na drabinie.

Synonimy (angielski) dla "Adrian":

Adrian