"adrenaline" po polsku

EN

"adrenaline" - polskie tłumaczenie

EN

adrenaline {rzeczownik}

volume_up
sympathomimetic medicines (such as epinephrine [ adrenaline ], or salbutamol,
leki sympatykomimetyczne (takie jak epinefryna [ adrenalina ] lub salbutamol, terbutalina
sympathomimetic medicines (such as epinephrine [adrenaline], or salbutamol, terbutaline
leki sympatykomimetyczne (takie jak epinefryna [ adrenalina ] lub salbutamol, terbutalina
sympathomimetic medicines (such as epinephrine [ adrenaline ], or salbutamol, terbutaline used
leki sympatykomimetyczne (takie jak epinefryna [ adrenalina ] lub salbutamol, terbutalina

Przykłady użycia - "adrenaline" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishsympathomimetic medicines (such as epinephrine [ adrenaline ], or salbutamol,
leki sympatykomimetyczne (takie jak epinefryna [ adrenalina ] lub salbutamol, terbutalina
EnglishAdrenaline and other medical aids for treating anaphylaxis should be available.
Adrenalina i inne środki stosowane w leczeniu wstrząsu anafilaktycznego powinny być dostępne.
Englishsympathomimetic medicines (such as epinephrine [adrenaline], or salbutamol, terbutaline
leki sympatykomimetyczne (takie jak epinefryna [ adrenalina ] lub salbutamol, terbutalina
EnglishThis may include the administration of adrenaline and/ or the maintenance of a patent airway.
Może ono obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych.
EnglishIn case of an anaphylactoid reaction, adrenaline should be administered intramuscularly.
W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej zaleca się domięśniowe podanie adrenaliny.
EnglishAmphetamines increase adrenaline and cocaine gets those synapses in the brain firing really fast.
Amfetamina podnosi poziom adrenaliny a kokaina przyspiesza działanie synaps w mózgu.
EnglishWhere there is involvement of the tongue, glottis or larynx adrenaline should be administered.
Jeśli obrzęk dotyczy języka, głośni lub krtani należy podać adrenalinę.
Englishsympathomimetic medicines (such as epinephrine [adrenaline] or salbutamol, terbutaline used to
leki sympatykomimetyczne (takie jak epinefryna [ adrenalina ] lub salbutamol, terbutalina
Englishsympathomimetic medicines (such as epinephrine [ adrenaline ], or salbutamol, terbutaline used
leki sympatykomimetyczne (takie jak epinefryna [ adrenalina ] lub salbutamol, terbutalina
Englishsympathomimetic medicines (such as epinephrine [ adrenaline ] or salbutamol, terbutaline treat asthma),
leki sympatykomimetyczne (takie jak epinefryna [ adrenalina ] lub salbutamol, terbutalina
EnglishThe most powerful drug in the world is adrenaline.
Najmocniejszym prochem na świecie jest adrenalina.
EnglishThat gets your adrenaline going.
EnglishEmergency equipment, such as adrenaline, antihistamines, corticosteroids and an artificial airway must be available.
Musi być dostępny zestaw reanimacyjny, taki jak adrenalina, środki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy oraz aparatura do sztucznego oddychania.
EnglishEmergency equipment, such as adrenaline, antihistamines, corticosteroids and an artificial airway must be available.
Musi być dostępny zestaw reanimacyjny zawierający adrenalinę, preparaty przeciwhistaminowe, kortykosteroidy i aparaturę do sztucznego oddychania.
EnglishThe concurrent administration of thiopental, however, may slightly increase sensitivity to adrenaline- induced cardiac arrhythmias.
Z kolei łączne stosowanie sewofluranu i tiopentalu może nieco zwiększać podatność na zaburzenia rytmu serca indukowane adrenaliną.
EnglishThis graph that I'm clicking down here is meant to be reminiscent of a medical heartbeat graph, showing the exciting moments of adrenaline.
Ten wykres na dole, który klikam, w założeniu przypomina medyczny wykres bicia serca, reprezentując momenty przypływu adrenaliny.
English., adrenaline) Possible decreased response to pressor amines but not sufficient to preclude their use.
Aminy zwiększające ciśnienie krwi (np. adrenalina) Możliwa zmniejszona reakcja na aminy zwiększające ciśnienie lecz nie wystarczająca do wykluczenia ich stosowania.
EnglishAnd then in moments of high adrenaline, like when something exciting was happening, I would up that photographic frequency to as many as 37 photographs in five minutes.
A w momentach wysokiego ożywienia, kiedy działo się coś ekscytującego, częstotliwość robionych zdjęć rosła do trzydziestu siedmiu na pięć minut.
EnglishYour doctor may also treat your symptoms with other medicines (paracetamol, antihistamines, corticosteroids, bronchodilators and/or adrenaline).
W celu zniesienia objawów lekarz może także zastosować inne leki (paracetamol, leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy, środki rozszerzające oskrzela i (lub) adrenalinę).

Synonimy (angielski) dla "adrenaline":

adrenaline