"adrenal glands" po polsku

EN

"adrenal glands" - polskie tłumaczenie

EN

adrenal glands {liczba mnoga}

volume_up
1. Medycyna
adrenal glands
Testosterone, the primary circulating androgen in women, is a naturally occurring steroid, secreted by the ovaries and adrenal glands.
Testosteron, główny androgen we krwi kobiet, jest naturalnym steroidem wydzielanym przez jajniki i nadnercza.
He had XX chromosomes, and in the womb, his adrenal glands were in such high gear that it created, essentially, a masculine hormonal environment.
Miał chromosomy XX i w łonie matki jego nadnercza pracowały z takim natężeniem, że wytworzyły w gruncie rzeczy męskie środowisko hormonalne.
Target organs for neoplastic changes were the kidneys, urinary bladder, urethra, preputial and clitoral gland, small intestine, parathyroid glands, adrenal glands and non- glandular stomach.
Narządami docelowymi dla zmian nowotworowych były nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa, gruczoł napletkowy i łechtaczkowy, jelito cienkie, przytarczyce, nadnercza oraz dno żołądka.

Przykłady użycia - "adrenal glands" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTestosterone, the primary circulating androgen in women, is a naturally occurring steroid, secreted by the ovaries and adrenal glands.
Testosteron, główny androgen we krwi kobiet, jest naturalnym steroidem wydzielanym przez jajniki i nadnercza.
EnglishThis medicine is used for the treatment of symptoms of advanced non operable, metastatic or recurrent malignant tumours of the adrenal glands.
Lysodren jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów zaawansowanego raka nadnerczy (nieoperacyjnego, z przerzutami lub wznowy).
EnglishHe had XX chromosomes, and in the womb, his adrenal glands were in such high gear that it created, essentially, a masculine hormonal environment.
Miał chromosomy XX i w łonie matki jego nadnercza pracowały z takim natężeniem, że wytworzyły w gruncie rzeczy męskie środowisko hormonalne.
EnglishThe mean residence time of the metabolites ranges from 9 to 14 hours and they are preferentially distributed to the gastro-intestinal tract, kidney, liver and adrenal glands.
Średni czas obecności metabolitów leku w organizmie mieści się w zakresie od 9 do 14 godzin i są one głównie rozprowadzone w układzie pokarmowym, nerkach, wątrobie, nadnerczach.
EnglishTarget organs for neoplastic changes were the kidneys, urinary bladder, urethra, preputial and clitoral gland, small intestine, parathyroid glands, adrenal glands and non- glandular stomach.
Narządami docelowymi dla zmian nowotworowych były nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa, gruczoł napletkowy i łechtaczkowy, jelito cienkie, przytarczyce, nadnercza oraz dno żołądka.
EnglishAfter multiple dosing, the highest concentrations are present in the adrenal glands, liver, jejunum and kidney, but there is no exposure in the brain, excluding any central effect of the product.
Po wielokrotnym podaniu najwyższe stężenia występują w nadnerczach, wątrobie, jelicie czczym i nerkach, lecz brak jest ekspozycji w mózgu, co eliminuje działanie produktu na ośrodkowy układ nerwowy.

Synonimy (angielski) dla "adrenal gland":

adrenal gland

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "adrenal glands"

adrenal przymiotnik
adrenal rzeczownik
Polish
anal glands rzeczownik
adrenal gland rzeczownik
Polish
adrenal medulla rzeczownik
lymph glands rzeczownik