Przykłady użycia - "to adorn" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English. - (FR) Europe wants to adorn itself with the regalia of a state.
na piśmie. - (FR) Europa chce się przyozdabiać atrybutami państwa.
EnglishIn northern Iraq, people are afraid to adorn their homes.
W północnej części Iraku ludzie boją się przystrajać swoje domy.
EnglishMr Barroso, there are very many experienced parliamentarians here in Parliament that you could adorn yourself with.
Panie przewodniczący Barroso! W Parlamencie Europejskim jest wielu utalentowanych posłów, którymi mógł się pan otoczyć.
EnglishThe European Union is not a state, so it must not adorn itself with the symbols of a state or nation such as a national anthem, a flag and so on.
Unia Europejska nie jest państwem, nie wolno więc jej przystrajać się symbolami państwa czy narodu, takimi jak hymn narodowy, flaga i tak dalej.