"adolescents" po polsku

EN

"adolescents" - polskie tłumaczenie

EN

adolescents {liczba mnoga}

volume_up
adolescents (też: teenagers)
adolescents
volume_up
wyrostki {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "adolescents" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
EnglishHow Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults
Jaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli
EnglishLansoprazole has not been marketed for use in children or adolescents in the EU.
W UE lanzoprazol nie został dopuszczony do stosowania u dzieci lub młodzieży.
EnglishEfexor should normally not be used for children and adolescents under 18 years.
Lek EFEXOR nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
EnglishEbixa is not recommended for children and adolescents under the age of 18 years.
Nie zaleca się podawania leku Ebixa dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
EnglishIrbesartan BMS should not be given to children and adolescents (under 18 years).
Leku Irbesartan BMS nie należy podawać dzieciom i młodzieży (poniżej 18 lat).
EnglishAxura is not recommended for children and adolescents under the age of 18 years.
Nie zaleca się podawania leku Axura dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
EnglishThe deltoid muscle is the preferred site for injection in children and adolescents.
U dzieci i młodzieży preferowanym miejscem wstrzyknięcia jest mięsień naramienny.
EnglishNeoclarityn is indicated for adults and adolescents (12 years of age and older).
Neoclarityn przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży (12 lat lub więcej).
EnglishThe deltoid muscle is the preferred site for injection in adults and adolescents.
U dorosłych i młodzieży preferowanym miejscem wstrzyknięcia jest mięsień naramienny.
EnglishChildren and adolescents should be monitored every 3 months for evidence no
Dzieci i młodzież należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności
EnglishThe upper arm muscle is the preferred site for injection in children and adolescents.
Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u dzieci i młodzieży jest mięsień naramienny.
EnglishAdults (≥ 18 years) and adolescents (12 to 17 years) weighing 50 kg or more
Dorośli (≥ 18 lat) i młodzież (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub więcej.
EnglishVidaza is not recommended for use in children and adolescents below the age of 18.
Vidaza nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej lat 18.
EnglishAdults and adolescents: the recommended dose of Ziagen is 600 mg daily (30 ml).
Dorośli i młodzież: zalecana dawka preparatu Ziagen wynosi 600 mg (30 ml) raz na dobę.
EnglishOf these, 2 were children aged 2 and 5 years and 2 were adolescents of 16 years.
Wśród nich znajdowało się 2 dzieci w wieku 2 i 5 lat oraz 2 nastolatków w wieku 16 lat.
EnglishThe upper arm muscle is the preferred site for injection in adults and adolescents.
Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u dorosłych i młodzieży jest mięsień naramienny.
EnglishChildren and adolescents: there is no experience in children and adolescents.
Dzieci i młodzież: nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci i młodzieży.
EnglishIrbesartan Winthrop should not be given to children and adolescents (under 18 years).
Leku Irbesartan Winthrop nie należy podawać dzieciom i młodzieży (poniżej 18 lat).
EnglishDosage in adults and adolescents (12 to 17 years) weighing 50 kg or more:
Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 12 do 17 lat) ważących 50 kg lub powyżej:

Synonimy (angielski) dla "adolescent":

adolescent