EN

adolescent {rzeczownik}

volume_up
adolescent (też: teenager)
The remaining 9 cases of YEL-AND developed in adolescent and adults.
Pozostałe przypadki YEL- AND rozwinęły się u nastolatków i osób dorosłych.
We hear far too much about adolescent reproductive rights and not about reproductive responsibilities.
Zdecydowanie za dużo słyszymy o prawach reprodukcyjnych dla nastolatek, zamiast o odpowiedzialności reprodukcyjnej.
adolescent (też: juvenile)

Przykłady użycia - "adolescent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishElevated plasma prolactin levels were reported in 47.4 % of adolescent patients.
Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu było zgłaszane u 47, 4 % młodzieży.
Englishmonitoring growth if you are a child or adolescent with Niemann-Pick type C disease
kontrolowanie wzrostu u dzieci i młodzieży z chorobą Niemanna- Picka typu C,
EnglishYou cannot compete with the environment, if you have an adolescent dog's brain.
Nie możesz konkurować ze środowiskiem, jeśli masz mózg dorastającego psa.
EnglishThe remaining 9 cases of YEL-AND developed in adolescent and adults.
Pozostałe przypadki YEL- AND rozwinęły się u nastolatków i osób dorosłych.
EnglishMost of these patients were adolescent or young adult males.
W większości przypadków występował on u młodzieży lub młodych dorosłych mężczyzn.
Englishif you are an adolescent and your skeleton is not yet be fully formed (you are still growing).
u młodzieży przed zakończeniem dojrzewania kostnego (wzrastania kości).
EnglishOlanzapine is not indicated for the treatment of children and adolescent patients below 18 years.
Nie przeprowadzono badań klinicznych porównujących wpływ leku na młodzież i na dorosłych.
EnglishIt is a fact that young and adolescent consumers account for a significant part of the markets in goods and services.
Wiadomo, że młodzi i nastoletni konsumenci stanowią znaczną część rynków towarów i usług.
EnglishBusulfan treatment in a pre-adolescent girl prevented the onset of puberty due to ovarian failure.
Podawanie busulfanu dziewczynkom przed okresem pokwitania hamowało dojrzewanie ze względu na niewydolność jajników.
EnglishBoth data sets included paediatric, adolescent and adult patients with an age range of 1 year to 43 years.
Oba zestawy danych dotyczyły dzieci, młodzieży i pacjentów dorosłych w przedziale wiekowym od 1 roku do 43 lat.
EnglishWe hear far too much about adolescent reproductive rights and not about reproductive responsibilities.
Zdecydowanie za dużo słyszymy o prawach reprodukcyjnych dla nastolatek, zamiast o odpowiedzialności reprodukcyjnej.
EnglishThe appropriate dose and frequency of dosing for the child or adolescent will depend on body weight and disease.
Właściwa dawka i częstść dawkowania u dzieci i młodzieży będą zależały od masy ciała i rodzaju schorzenia.
EnglishThe appropriate dose and frequency of dosing for the child or adolescent will depend on body weight and disease.
Właściwa dawka i częstość dawkowania u dzieci i młodzieży będą zależały od masy ciała i rodzaju schorzenia.
EnglishChildren and adolescents Olanzapine is not indicated for the treatment of children and adolescent patients below 18 years.
Dzieci i mł odzież Olanzapina nie jest wskazana w leczeniu dzieci i mł odzież w wieku poniż 18 lat.
EnglishChildren and adolescents Olanzapine is not indicated for the treatment of children and adolescent patients below 18 years.
Dzieci i młodzie Olanzapina nie jest wskazana w leczeniu dzieci i młodzie y w wieku poni ej 18 lat.
EnglishChildren and adolescents Olanzapine is not indicated for the treatment of children and adolescent patients below 18 years.
Dzieci i młodzież Olanzapina nie jest wskazana w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
EnglishChildren and adolescent patients above the age of six
EnglishBusilvex can also produce symptoms of menopause and in pre-adolescent girls it can prevent the onset of puberty.
Busilvex może także powodować wystąpienie objawów przekwitania, a u dziewczynek przed pokwitaniem może hamować dojrzewanie.
EnglishThese events were reported primarily among pediatric and adolescent patients and often had an abrupt onset and rapid resolution.
Przypadki te zgłaszano głównie u dzieci i młodzieży i miały one często nagły początek i szybkie zakończenie.
EnglishAnd anybody coming in new to technology is an adolescent online right now, and so it's very awkward, and it's very difficult for them to do those things.
Podstawowy, wystarczająco nieprzyjemny, oraz przez dorastanie drugiego "ja".

"adolescent girl" - polskie tłumaczenie

adolescent girl
Polish
  • dorastająca dziewczyna
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "adolescent":

adolescent