EN

ado {rzeczownik}

volume_up
2. przestarzały

Przykłady użycia - "ado" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWilliam Shakespeare “Much Ado About Nothing” 1992, Munich Kammerspiele
William Szekspir „Viel Lärm um nichts“ („Wiele hałasu o nic“) 1992, Kammerspiele, Monachium
EnglishTherein lies my second point: much ado about nothing.
I w tym miejscu następuje moja druga uwaga: wiele hałasu o nic.
EnglishAnd Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Make ye no ado; for his life is in him.
A Paweł zstąpiwszy na dół, przypadł nań, a ujrzawszy go, rzekł: Nie trwożcie się; boć w nim jest dusza jego.
EnglishSo without further ado, would you like to hear it?
Tak więc, bez dalszych ceregieli, chcecie posłuchać?
EnglishIt would therefore be inconsistent with our earlier positions to give consent without further ado.
Bylibyśmy zatem niekonsekwentni w porównaniu do naszego wcześniejszego stanowiska, gdybyśmy wyrazili zgodę bez wyjaśniania wątpliwości.
English- President-in-Office of the Council, I would like, without further ado, to invite you to take the floor before the European Parliament.
Panie urzędujący przewodniczący Rady! Pragnę, bez dalszej dyskusji, poprosić pana o zabranie głosu przed Parlamentem Europejskim.
EnglishI believe that if Shakespeare had written a play about the debate surrounding ACTA, he would have named this one 'Much Ado about Nothing', too.
Uważam, że jeżeli Szekspir napisałby sztukę o debacie towarzyszącej porozumieniu ACTA, również nazwałby ją "Wiele hałasu o nic”.
Englishwithout further ado
EnglishWithout further ado, the Union and the Member States must plan for the social and economic consequences of an ageing European population and take this demographic change into account.
Nie wchodząc w dalsze wywody, Unia i państwa członkowskie muszą planować społeczne i gospodarcze konsekwencje starzenia się ludności europejskiej i uwzględnić te zmiany demograficzne.

"adolescent girl" - polskie tłumaczenie

adolescent girl
Polish
  • dorastająca dziewczyna
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"adopt the guideline" - polskie tłumaczenie

adopt the guideline
Polish
  • przyjęcie wytycznych
  • przyjąć wytyczne
Więcej chevron_right

"adorable girl" - polskie tłumaczenie

adorable girl
Polish
  • urocza dziewczyna
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "ado":

ado