"admixture" po polsku

EN

"admixture" - polskie tłumaczenie

EN

admixture {rzeczownik}

volume_up
1. "added element"
2. "mixing"

Przykłady użycia - "admixture" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe admixture should be mixed by inversion of the bag or bottle, avoiding excessive shaking, as this may cause foaming.
Przygotowaną mieszaninę wymieszać poprzez odwrócenie worka lub butelki, unikając nadmiernego wstrząsania, które mogłoby spowodować spienienie mieszaniny.
EnglishThe admixture of TORISEL in sodium chloride 9 mg/ ml (0.9 %) solution for injection should be protected from excessive room light and sunlight.
Przygotowaną mieszaninę leku TORISEL w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ ml (0, 9 %) należy chronić przed nadmiernym światłem pokojowym i słonecznym.
EnglishThe admixture of TORISEL in sodium chloride 9 mg/ ml (0.9 %) solution for injection should be protected from excessive room light and sunlight.
Przygotowaną mieszaninę produktu TORISEL w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ ml (0, 9 %) należy chronić przed nadmiernym światłem pokojowym i słonecznym.
EnglishThe southern countries in particular would like to see exemptions for the admixture of ethanol, but it is precisely these southern countries that suffer from the problem of harmful ozone.
W szczególności kraje południowe chciałyby wprowadzenia odstępstwa w procesie dodawania domieszki etanolu, ale to właśnie te kraje w największym stopniu dotyka problem szkodliwego ozonu.
EnglishIn light of these new findings and in the interests of conserving biodiversity, are you considering suspending the decisions that we have taken on the admixture of agro-diesel in conventional fuels?
W świetle tych nowych odkryć i naszych szczerych chęci zachowania różnorodności biologicznej, czy rozważa się wstrzymanie decyzji na temat mieszania agrodiesela z paliwami konwencjonalnymi?

Synonimy (angielski) dla "admixture":

admixture