EN

admiration {rzeczownik}

volume_up
admiration
It deserves a great degree of admiration, above all, for your continuous advocacy of dialogue.
Zasługuje ona na ogromny podziw, przede wszystkim za pańskie stałe wspieranie dialogu.
These and many other things certainly merit our admiration.
Te i inne rzeczy zasługują na nasz podziw.
They are making very great efforts to address their problems, and for this they deserve admiration.
Podejmują niezwykle duże wysiłki w celu przezwyciężenia swoich problemów i należy im się za to podziw.
admiration

Przykłady użycia - "admiration" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI would like to begin by stating my admiration for everyone who worked on the budget.
Pragnę zacząć od wyrażenia podziwu dla wszystkich, którzy pracowali nad budżetem.
EnglishIt deserves a great degree of admiration, above all, for your continuous advocacy of dialogue.
Zasługuje ona na ogromny podziw, przede wszystkim za pańskie stałe wspieranie dialogu.
EnglishNow the Greens are talented politicians - and I say this in admiration.
Zieloni są utalentowanymi politykami - mówię to z podziwem.
EnglishThey are making very great efforts to address their problems, and for this they deserve admiration.
Podejmują niezwykle duże wysiłki w celu przezwyciężenia swoich problemów i należy im się za to podziw.
EnglishI have the greatest admiration for all defenders of human rights.
Głęboko podziwiam wszystkich obrońców praw człowieka.
EnglishSo they can express everything from admiration and lust to anxiety and angst.
Przedmioty które projektuję, mogą posłużyć do wyrażenia wszelkich emocji, od admiracji i pożądania, po niepokój i obawę.
EnglishKnowing his approach, I look at the report with admiration and am pleased that it was he who drafted it.
Chciałbym podziękować panu Eppinkowi za sprawozdanie.
EnglishGlances exchanged between Europe and Russia have always been characterised by mutual admiration and, simultaneously, by mutual fear.
Europa i Rosja zawsze obserwowały się wzajemnie z podziwem, a zarazem obawą.
EnglishThese and many other things certainly merit our admiration.
EnglishWe believe that the courage and the calm attitude of the Japanese people is worthy of our utmost respect and admiration.
Uważamy, że odwaga i spokój społeczeństwa japońskiego zasługują na nasz najwyższy szacunek i uznanie.
EnglishI was moved, and I was full of admiration for the brave and heartening behaviour of the cellist and his audience.
Byłam tym poruszona i pełna podziwu dla odważnego i wzruszającego zachowania tego wiolonczelisty oraz jego słuchaczy.
EnglishI think that those men are heroes; they have our greatest respect and admiration for their courage and their generosity.
Uważam, że ci ludzie to bohaterowie, zasługujący na nasz najwyższy szacunek i podziw za odwagę i wielkoduszność.
EnglishI would once again like to express my admiration for the way that you are managing the portfolio with which you have been entrusted.
Chciałbym raz jeszcze wyrazić podziw wobec sposobu, w jaki zarządza Pani powierzonym jej zestawem zadań.
EnglishI am also full of admiration for the Hungarian ambassador, who really did all she could, as did Mr Dalli, in fact.
Jestem też pełna podziwu dla ambasador Węgier, która naprawdę czyniła, co w jej mocy, podobnie zresztą jak pan komisarz Dalli.
EnglishI would like to express my admiration for the energy and determination of Commissioner Figeľ in his implementation of this project.
Chciałbym wyrazić moje uznanie dla komisarza Figela za to, z jakim wysiłkiem i determinacją realizował ten projekt.
EnglishI, too, am full of admiration for the solidarity, courage and determination with which the people of Japan are reacting to this disaster.
Ja też jestem pełen podziwu dla solidarności, odwagi, determinacji, z jaką mieszkańcy Japonii reagują na tę klęskę.
EnglishI'm here to talk to you about the importance of praise, admiration and thank you, and having it be specific and genuine.
Cześć. Jestem tu by pomówić z wami o tym, jak ważne są pochwała, podziw, podziękowanie, oraz konkretność i szczerość w ich wyrażaniu.
EnglishMany believe that Robert Burch is due not only the thanks...... but the admiration of the entire American people for his role.
Wielu wierzy, że Robert Burch jesteśmy winni nie tylko podziekowania...... ale podziw od całego narodu amerykańskiego za jego rolę.
EnglishI have the same admiration for your action on the financial crisis and the economic consequences it brings for us.
Z takim samym podziwem odnoszę się do pana działań w związku z konsekwencjami kryzysu finansowego i gospodarczego, z którymi mamy do czynienia.
EnglishI should also like to express my full support and my complete admiration to the rescuers and the staff of the Fukushima power station.
Chciałbym również wyrazić swoje pełne poparcie oraz najwyższy podziw dla ratowników oraz pracowników elektrowni w Fukuszimie.

Synonimy (angielski) dla "admiration":

admiration
admirably
admiral
admirer