EN

administratively {przysłówek}

volume_up
administratively

Przykłady użycia - "administratively" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMany have been detained 'administratively', without charge or trial.
Wielu zostało zatrzymanych na zasadzie "aresztu administracyjnego” bez aktu oskarżenia ani rozprawy sądowej.
EnglishThe candidates are supported financially, administratively and technically during this pre-accession period.
W okresie przedakcesyjnym kraje kandydujące otrzymują pomoc finansową , administracyjną i techniczną.
EnglishInstead of costly and administratively-demanding visas, Canada should, if anything, think hard about these conditions.
Zamiast wprowadzać wizy, które są drogie i stanowią obciążenie administracyjne, Kanada powinna sobie dokładnie przemyśleć te warunki.
EnglishI am concerned that the French culture minister still believes that it ought to be possible to shut off access to the Internet administratively after 'three strikes'.
Martwi mnie, że francuski minister kultury nadal uważa, że powinna istnieć możliwość administracyjnego odcięcia dostępu do Internetu po "trzech przewinieniach”.
EnglishAdministratively-ordered food requisitions, accompanied by bans on food imports from other regions, resulted in famine in the Volga region, the Kuban and the northern Caucasus.
Administracyjne rekwizycje całej żywności połączone z zakazem jej przywożenia z innych regionów spowodowały śmierć głodową także na Powołżu, Kubaniu czy Północnym Kaukazie.
EnglishThe EEAS should form part of the Commission administratively and budget-wise, and should formally be a part of the Commission as a sui generis body attached to the Commission structure.
ESDZ powinna być częścią Komisji pod względem administracyjnym i budżetowym i powinna być formalnie częścią Komisji jako podmiot sui generis przyłączony do struktury Komisji.