"administrative staff" po polsku

EN

"administrative staff" - polskie tłumaczenie

EN

administrative staff {rzeczownik}

volume_up
administrative staff
Furthermore, its administrative staff will be relatively small, less than a hundred people, so there will be no need for large premises.
Ponadto jego personel administracyjny będzie stosunkowo nieliczny - poniżej 100 osób - tak więc nie będzie potrzebny zbyt duży budynek.

Przykłady użycia - "administrative staff" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere is a turnover of administrative staff, but there are people who remain head teachers for more than 20 years.
Występuje rotacja personelu administracyjnego, ale są osoby, które pozostają na stanowisku dyrektora szkoły przez ponad 20 lat.
EnglishFurthermore, its administrative staff will be relatively small, less than a hundred people, so there will be no need for large premises.
Ponadto jego personel administracyjny będzie stosunkowo nieliczny - poniżej 100 osób - tak więc nie będzie potrzebny zbyt duży budynek.
EnglishAt a time when local authority budgets are becoming increasingly tight, it is also important for us to reduce the amount of work to be done by their administrative staff.
W czasach, gdy budżety władz lokalnych są coraz bardziej ograniczone, musimy także ograniczać nakłady pracy personelu administracyjnego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "administrative staff"

administrative przymiotnik
staff rzeczownik
staff przymiotnik
Polish
teaching staff rzeczownik